เวลาที่เท่าเทียมกัน
เรามีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทุกคน
ถ้าหากจะใช้เวลาแต่ละวินาทีให้หมดไป
กับเรื่องที่เป็นความดี หรือความชั่ว

จิตใจที่แยกแยะดีชั่วถูกผิดได้ นี่แหละ
เป็นกุญแจสำคัญที่จะพาไปสู่สุคติ หรือทุกข์คติ
ไม่ต้องตายก่อนก็รับผลจากการกระทำได้เลย

หากวันนี้คุณทำความดี คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่แอบขโมยของ ไม่ผิดลูกเมียชาวบ้าน ไม่พูดโกหกหลอกลวง ไม่ดื่มเหล้า หรือเสพย์ยาเมาเลย

สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมก็จะไม่เบียดเบียนคุณ
คุณจะรู้สึกปลอดภัย คลายกังวลใจ
ครอบครัวก็ไม่มีเรื่องให้กลุ้มใจ
เวลาคุยกับคนรอบข้างก็สบายใจ
เพราะได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะ
จิตใจก็จะสงบสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
จิตใจสงบเป็นสมาธิได้รวดเร็วอีกด้วย

ตรงกันข้าม หากวันนี้ยังฆ่าสัตว์ ยังลักทรัพย์
ยังผิดลูกเมียคนอื่น ยังพูดโกหกหลอกลวง
ยังดื่มเหล้า เมายานะ

สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะเลวร้ายลง
สิ่งแวดล้อมจะเบียดเบียนคุณ
คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัย มีความกังวลใจ
ครอบครัวก็มีปัญหาทะเลาะวิวาทกัน
เวลาคุยกันก็มีแต่ความแครงใจ สงสัยกัน
ความเครียดสะสม เสริมกับดื่มเหล้าเมายา
เดินโซเซ ไร้สติ ไร้ความสง่างาม
ไม่สมกับการได้เกิดเป็นมนุษย์เสียเลย

คุณคิดว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มันมีอยู่จริงหรือไม่
ก็ลองใคร่ครวญดูเองเถิด

แต่ละวันมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน
คุณจะให้วันหนึ่งๆ หมดไป
กับความดี หรือความชั่ว ก็หาทำเอานะ

ชี้ทางให้แล้วเดินทางเอาเองนะ

เจริญพร
พระสมภพ กิตฺติปญฺโญ
SHARE

Comments