ลากเส้นต่อจุด
สำหรับฉันแล้ว...ชีวิตเปรียบเสมือนการลากเส้นต่อจุด

เพียงแต่ระหว่างลากเส้นนั้น...ฉันมองไม่เห็นภาพใหญ่

ฉันรู้แค่เพียงต้องลากจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สอง จุดที่สาม จุดที่สี่ ตามตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้

มีบางจุดที่ฉันดื้อไม่ยอมลากตามตัวเลข ฉันเลือกที่จะลากไปต่ออีกทาง แต่สุดท้ายฉันก็ต้องยอมแพ้แล้ววกกลับมาลากให้ตรงเลขเหมือนเดิม...เพื่อที่จะได้กลายเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์

แต่ละจุดที่ฉันลากไปบรรจบนั้น บางจุดฉันก็ชอบ บางจุดฉันก็รู้สึกขัดใจและไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลากมาจุดนี้ แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยอมศิโรราบแล้วเลือกที่จะลากเส้นต่อไป 

จนเส้นต่างๆ เริ่มประกอบกันเป็นรูปเป็นร่าง ฉันถึงได้เข้าใจ เพราะถ้าไม่ลากไปตามนี้ เส้นที่เกิดจะบิดเบี้ยวและไม่ประกอบเป็นภาพที่ควรจะเป็นในตอนท้าย

ฉันเลยตัดสินใจที่จะยอมจำนนและวางความเข้าใจของตนเองไว้ข้างๆ และน้อมรับคำสั่งของผู้ที่รู้มากกว่า ลากเส้นต่อจุดตามที่เขาปรารถนา ถึงแม้ว่าจะขัดใจฉันมากๆ ก็ตาม

และ ณ ขณะนี้ ได้เวลาที่จะต้องลากไปยังจุดถัดไปแล้วละ :)

SHARE
Writer
Sikayules
Believer
Life is a journey, not a race. So enjoy and learn from the journey.

Comments