รักตัวเอง
รักตัวเอง
ไม่ใช่การอยู่แต่กับตัวเอง
ไม่ใช่หมกมุ่นแต่กับตัวเอง
หรือว่าสิ่งต่างๆ ของตัวเอง

รักตัวเอง
คือการปฏิบัติต่อตัวเอง
ด้วยความรัก
ความเมตตา
ให้ความใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อตนเอง

รักตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การรู้สึกถึงตัวเรา
หรือสิ่งที่เรารัก
แต่หมายถึงการดูแลความรู้สึกเหล่านั้น
ด้วยส่วนประกอบต่างๆ ของความรัก

และแน่นอนว่าบางทีความรักก็ทำร้าย
แต่ก็เพื่อเป็นบทเรียนให้เรารักให้ดีขึ้น
ทั้งต่อตนเองและคนอื่นๆ

เพราะไม่มีความสุขใดๆ
ที่ปราศจากความรัก
และความสุขที่ขาดความรัก
ก็ไม่มีวันเป็นความสุขที่แท้จริง

ผลลัพธ์จะเป็นยังไง
ก็คงขึ้นอยู่ที่ว่าความโหดร้ายนั้น
จะทำให้เรายอมแพ้หรือไม่

ชีวิตคนเราสุดท้ายตอนจบ
มันก็คงมีอยู่แค่สองทาง
คือจากไปอย่างสงบ
หรือไม่ก็ต้องทุกข์ทน
อยู่กับความผิดพลาด
จวบจนวาระสุดท้าย

ว่าไปแล้วนี่อาจเป็นนรกสวรรค์เวอร์ชั่นที่เข้าใจง่ายที่สุดก็ได้


       

SHARE

Comments