การเมือง เรือดำน้ำ
อ่านแล้วเหนื่อย

ลองให้คนอื่น สอนวิธีใช้สติปัญญาคนอื่นดูบ้างนะครับ

ตั้ง รมว คลังแล้ว ก็ต้องมานั่งงัดกับ รมช. คลัง

ลองอ่านเรื่องเรือดำน้ำแล้ว ไม่รู้จะขำดีไหม

เดี๋ยวก็ความเห็นส่วนตัว เดี๋ยวก็รับๆไปกันทั้งคณะเพราะตัดสินใจด้วยกัน

ตอบไม่ได้ว่ารบกับใคร ก็ไปเรื่องยุทธศาสตร์

ถ้ายุทธศาสตร์เก่งจริง จะมีคนประท้วงอย่างวันนี้หรือ - -

อดีตอนาคตใหม่ จะได้คะแนนเสียงถล่มทลายอย่างนี้หรือ

ใครคิดยุทธศาสตร์ให้ ควรจะปลดและเปลี่ยนได้แล้วนะ

จากกรุงเทพธุรกิจฯ

นายกฯวอนหยุดเอาชนะคะคาน

ส่วนท่าทีจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกวิจารณ์ว่าเป็น

เผด็จการว่า ตนอดทนเพื่อประเทศชาติ

และประชาชน ส่วนที่หลายคนมองว่าตน

มาแบบเผด็จการอะไรต่าง ๆ ก็ต้องมอง

ย้อนกลับไป ตนไม่อยากพูดทบทวนให้

ทุกคนถือเป็นบุญคุณ

“ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตย

ที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้ไปผิดจากที่

อื่นท�าไมเราต้องท�าเหมือนคนอื่นเขาหมด

แล้วความเป็นไทยของเราหายไปไหน ถ้าจะ

เอาชนะคะคานทางการเมือง ผมว่าประเทศ

ชาติมันล่มสลาย ถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นมา

จริงๆ รอดูแล้วกัน แล้วทุกคนจะต้องอยู่

บนแผ่นดินที่ร้อนระอุลุกเป็นไฟ ก็ว่ากัน

ไปก็แล้วกัน ผมก็สุดก�าลังสติปัญญาของ

ผมแล้ว

เรือดำน้ำ

นายกฯชี้เป็นเรื่องยุทธศาสตร์

ส่วนท่าทีจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

กล่าวว่า เป็นเรื่องของ กมธ.ที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณา ซึ่งมีหลายพรรคร่วมอยู่ สิ่งส�าคัญสุด

ได้อธิบายไปหมดแล้วถึงความจ�าเป็น หลักการ

และเหตุผล งบฯ ที่จัดซื้อก็เป็นของกองทัพเรือ

และเราได้แก้ปัญหาปี 63 ไว้แล้วส่วนหนึ่ง ฉะนั้น

ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง มีความจ�าเป็นหรือไม่

จ�าเป็นอย่างไร จะได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ กมธ.

“แต่ในความรู้สึกส่วนตัวผม คิดว่าอะไร

ก็ตามที่จะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ

พวกเรา ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้น แต่เพื่อ

ประเทศไทยและคนไทย ทรัพยากรของชาติ

ของแผ่นดิน จะท�าอย่างไร และโลกวันนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ความขัดแย้ง

อะไรต่างๆ มีเยอะหรือไม่ ไม่ได้มีไว้ไปรบหรือ

สู้กับใคร แต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ คงเข้าใจ

กันว่ามันเป็นอย่างไร ข้อส�าคัญงบฯ เป็นของ

กองทัพเรือ เป็นงบฯ ของกระทรวงกลาโหม

ฉะนั้น สุดแล้วแต่ กมธ.จะพิจารณาออกมาอย่างไร

วันหน้าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด

หากเกิดอะไรขึ้น คงไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว

SHARE

Comments