สถานการณเดียวกันแต่เวลาต่างกัน
เมื่อเราลองนึกถึงความเป็นไปได้ เริ่มจาก นึกถึง2ยุคสมัยคือยุคหินที่ยังไม่มีภาษาใช้กับยุคปัจจุบันที่คุยกันรู้เรื่อง 


กับเวลาเดียวกัน เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้นั่งไทม์แมชชีนมาจากยุคปัจจุบันไปยังยุคหิน
เมื่อนักวิทยาศาสตร์คนนั้นต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างให้คนยุคหินได้รับรู้ เขาจึงแสดงท่าทางคนยุคหินก็ลองพยายามหลายอย่างเขาหมายถึงอะไรแต่ก็ไม่ทราบ.


เหมือนกับยุคปัจจุบันที่ คนไทยชอบฟังเพลงญี่ปุ่นแต่คนรอบข้างกับบอกว่า"ฟังแล้วรู้เรื่องหรอ"

จากสิ่งที่กล่าวข้างต้นไปเป็นการยกตัวอย่างว่าไม่ว่าจะไม่รู้เรื่องอย่างไรแต่..จะต้องมีวิธีสื่อสารกับคนอื่นให้รู้เรื่องได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องเพลงนั้นแล้วแต่คนฟังเราไม่ได้ฟังให้รู้เรื่อง แต่เราฟังให้เพลินรู้สึกเพราะฟังแล้วสบายๆ.
SHARE
Writer
notter
introvert
i from Thailand

Comments