“ความเรียบง่าย...จุดเริ่มต้นแห่งความสุข”
เรื่องเล่า 07 
“ความเรียบง่าย...จุดเริ่มต้นแห่งความสุข”
ช่วยให้เราทุกข์ใจน้อยลง
และเป็นสุขกับสิ่งที่เรียบง่าย
“ความเรียบง่าย” 
สื่อถึงการไม่ตั้งเงื่อนไข
สื่อถึงการไม่ตั้งกฎเกณฑ์ตายตัว 
“ไม่สร้างข้อสรุปให้แก่สรรพสิ่ง”
จิตใจที่ยึดติดในข้อสรุป
สร้างความทุกข์ 
จิตใจที่ยึดติด หมกมุ่น
และแบกข้อสรุปตายตัวต่าง ๆ เอาไว้
“มักจะพบกับความยากลำบาก” 
อาจพบกับความไม่สบายใจ
รู้สึกไม่พึงพอใจ ขัดแย้ง ไม่ลงรอย
“รู้สึกขัดใจอยู่เสมอ” 
ผลจากการใช้ชีวิตโดยแบกข้อสรุปตายตัว
ล้วนสร้างสัมภาระให้แก่ชีวิต
เช่น 
คาดหวังความสมบูรณ์แบบในการงานจนเกินจริง
หมกมุ่นกับชีวิตที่มีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
อยากครอบครองความสัมพันธ์ที่เป็นไปดั่งใจเสมอ
ทั้งหมดนี้ทำให้ชีวิตยุ่งยาก
และเป็นการกักขังชีวิตไว้ในกรงขัง
“เมื่อสร้างเงื่อนไขชีวิตที่ยุ่งยากซับซ้อน…ความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างยากลำบาก”
แทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเบาสบาย
แต่กลับต้องคอยแบกเงื่อนไขมากมาย
“แบกเรื่องราวในอดีต” 
ส่งผลให้จิตใจไม่เหลือพื้นที่ว่าง สำหรับการมองสิ่งที่ยังมีอยู่
“ไม่เหลือพื้นที่สำหรับการมีความสุข” 
เมื่อไม่อยู่กับปัจจุบัน
ย่อมพลาดความสุขในปัจจุบัน
การไม่ยอมสนใจสิ่งที่มีอยู่
การมัวแต่มองไปข้างหน้าจนละเลยสิ่งที่ยังหลงเหลือ
“เท่ากับเป็นการไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน” 
ทำให้ชีวิตจมอยู่กับอดีต หรือ ล่องลอยไปยังอนาคต
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ
เวลาเดียวที่เราจะเป็นสุขได้
“นั่นคือ…เวลาในปัจจุบัน”
เราไม่สามารถเป็นสุขกับอดีตที่ผ่านพ้นไปได้
เต็มที่ก็คือ หวนรำลึกนึกถึงช่วงเวลาดี ๆ ซึ่งจากไปแล้ว 
หรือ วาดฝันถึงอนาคตอันสวยงาม ซึ่งอาจสร้างความพอใจเพียงชั่วคราว 
“การไม่อยู่กับปัจจุบันอาจมอบความสุข…ที่เจือปนไปด้วยยาพิษ” 
สร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตจิตใจในระยะยาว
ความสุขจึงเป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
“ที่นี่…เดี๋ยวนี้”
การจะทำให้จิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้
“ล้วนอาศัยสายตาที่อ่อนโยน” 
สำหรับการมองโลกรอบตัวอย่างเอาใจใส่
เป็นการมองอย่างไม่หวังผลตอบแทน 
เป็นการมองโดยไม่เข้าไปล่วงเกินก้าวก่าย 
“อยู่กับสิ่งที่มี…อยู่กับสิ่งที่เป็น” 
อยู่กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตอย่างรู้คุณค่าที่สุด
เมื่อจิตใจสามารถมองสิ่งใดก็ตามอย่างรู้คุณค่า
ธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตใจจะเกิดขึ้น
“การตัดสินจะสลายไป…ความเข้าใจจะเข้ามาแทนที่”
เมื่อไม่ตัดสินด้วยกฎเกณฑ์ 
หรือ เปรียบเทียบด้วยข้อสรุป
ความขัดใจที่เคยมีจะลดน้อยลงไปด้วย
แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจอย่างรอบด้าน
การรู้คุณค่า ความนอบน้อม
และความอิ่มเอมใจกับสิ่งที่มี
“เป็นสุขอย่างเรียบง่าย” 
ความเรียบง่ายที่ไม่สลับซับซ้อน
แท้จริงแล้วอาจกล่าวได้ว่า
“เป็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน”
เรียกสั้น ๆ ว่า ความจริง 
การอยู่กับความเป็นจริงด้วยใจที่ยอมรับ 
เปิดกว้าง ไม่ตัดสิน และรู้คุณค่า
ล้วนเปิดโอกาสให้เราเป็นสุขได้อย่างเรียบง่าย 
โดยไม่จำเป็นต้องคอยเรียกร้องเพื่อตักตวง 
โดยไม่จำเป็นต้องคอยเข้าไปควบคุมก้าวก่าย 
โดยไม่จำเป็นต้องคอยถือตัวเพื่อแสวงหาการยอมรับ 
“เมื่อท่านวางใจอย่างเรียบง่าย…ท่านจะเป็นสุขได้อย่างเรียบง่าย” 
SHARE
Written in this book
นักจิตวิทยาการปรึกษาเล่าเรื่อง
เรื่องเล่าจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งมีบทเรียนซ่อนอยู่ ที่นักจิตวิทยาการปรึกษาอยากแบ่งปัน
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments