แด่คนที่หล่นหาย
เคยทำใครหล่นหายบ้างไหม?

..เราเป็นคนๆนึงที่หวงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดความสัมพันธ์กับใครแล้ว 
เรามักคิดแบบเด็กๆ ว่าเขาจะรู้สึกกับเรา 
เหมือนอย่างที่เรารู้สึกกับเขาไปตลอด

เราเพิ่งมาได้เข้าใจเมื่อตอนโตขึ้น
.. ความรู้สึกของคน 2 คนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

ความสัมพันธ์ของคนซับซ้อนกว่าที่ตาเห็น
กฎ Action=Reaction ไม่สามารถใช้กับทฤษฎีความสัมพันธ์ได้

"มึงจะดีกับทุกคนเท่ากันไม่ได้หรอก สุดท้ายมันจะเหลือไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ยังอยู่"
เพื่อนเธอพูดขึ้นมา หลังจากนั่งจิบเบียร์คุยกัน ศีรษะโคลงลงเล็กน้อยจากฤทธิ์แอลกอฮอล

ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคน 2 คน
มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีคนพยายามรักษาไว้แค่คนเดียว
หลายๆครั้ง เราต้องยอมปล่อยบางคนไป ทั้งที่ใจไม่ได้อยากปล่อย

ไม่ใช่ใจเราไม่อยู่กับเขา
แต่เป็นเพราะใจเขาไม่อยู่กับเราต่างหาก

..

แด่คนที่หล่นหาย


SHARE

Comments