ตัดสิน
เพียงเพราะรับฟังมา จึงตัดสินให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้
เพียงเพราะพบเห็นเพียงผ่าน จึงตัดสินให้เขาเป็นดังที่ตามเห็น
ในชีวิตของคนเรา ผู้คนมักจะฟังสิ่งต่างๆ แบบผ่านๆ ฟังแบบไม่ตั้งใจ 
มองดูแบบเผินๆ เพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะปรารถนาที่จะเข้าใจเขาผู้นั่น
ก็เลยตัดสินเขาทั้งหมดทั้งมวลไปเสียแล้ว

รับฟัง เรียนรู้ ชิดใกล้ และ เข้าใจ คือทางที่ดีที่สุด ที่จะตัดสินในตัวตนของเขา
ทุกสิ่งมิอาจใช่ดังคิดฝันตามที่ดวงตานั้นมองเห็น
ทุกสิ่งมิอาจประจักษ์ดังเสียงลืออ้างเสียงเล่าขาน
ทุกสิ่งมิอาจเสมอเหมือนดังจินตานาการคาด

มองในมุมมองที่แตกต่างออกไป
คิดในสิ่งที่ไม่อาจจะคิดให้เป็นไป

ทัศนคติที่แตกต่างกันของคนเรา
บางคนเลือกที่มองโลกในแง่ดี
คนที่เลือกมองโลกในแง่ร้าย
สิ่งที่แตกต่างนั้น 
ย่อมสามารถนำพาอะไรมาสู่ชีวิตให้แตกต่างเช่นกัน

แน่นอนว่าเวลาที่เราตัดสินอะไรใครไปแล้ว 
จนผ่านช่วงเวลาหนึ่ง แล้วลองมามองย้อนกลับไป 
เราก็มักจะเข้าใจอะไรๆ ได้ดี ว่าเราได้ติดสินอะไรเร็วเกินไป และ ผิดไปเสียมากมาย
ไม่ว่าอยากจะย้อนกลับไปคิดทบทวนให้มากขึ้นสักแค่ไหน 
แต่ความจริงเราก็คงย้อนกลับไปทำอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ 
นอกจากจะเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน ให้มันย้ำเตือนเราให้ดีกว่าที่เคยเป็น

ถ้ายังไม่รู้จักเราดีพอ อย่าตันสินอะไรเราอีกเลย
เพนกวิน 08082020 2200
SHARE
Writer
I_Penguin
A Silent Voice
.................................................

Comments