หวั่นไหว
กับคนบางคน ไม่ต้องทำหรือพูด
แค่อยู่ด้วยกันเฉย ๆ ใจก็เต้นรัว


ถ้าอยากให้อารมณ์หวัั่นไหวตอนนี้
ดำรงต่อเนื่องเรื่อยไป
ก็อย่าครอบครอง

มองดอกไม้งามแค่ตา มืออย่าต้อง
ดอกไม้จึงจะแย้มกลีบได้อีก
หากคิดว่าแค่เด็ด ดอกไม้ก็เป็นของเรา
เท่ากับเข้าใจผิดมหันต์

นาทีที่ครอบครอง
ดอกไม้ย่อมไม่เป็นดอกไม้อีกแล้ว
หากคือสิ่งใช้แล้วทิ้งที่ใกล้โรยรา
จงมองดูอย่างเป็นสุข ไม่ครอบครอง
SHARE
Writer
aramdown
writer
บันทึกข้อความของธนวัตร

Comments