ที่ที่ไม่เหมือนกัน

ที่โน่นลมพัด
ที่นั่นฝนตก
ที่นี่แดดออก
แต่ละที่ไม่เหมือนกัน
ที่นี่ดอกไม้บานยามเช้า
ที่นั่นดอกไม้บานยามเย็น
ที่โน่นไม่มีดอกไม้บาน
แต่ละที่ไม่เหมือนกัน
ที่นั่นมีป่าไม้ใหญ่
ที่โน่นมีป่าไม้เล็ก
ที่นี่ไม่มีต้นไม้เล็กใหญ่
แต่ละที่ไม่เหมือนกัน
ที่นี่ที่นั่นไม่เหมือนกันกับที่โน่น
ที่โน่นที่นี่ไม่เหมือนกับที่นั่น
ที่นั่นที่โน่นไม่เหมือนกับที่นี่
ไม่เหมือน เหมือนกัน

#ที่ที่ไม่เหมือนกัน
#กลอนเปล่าเล่าความ
#วานรกลอนศิลป์ ๐๒.๐๘.๒๕๖๓ ๑๖.๐๙ น.
เขียนตอนนั้นคิดถึงตอนโน่นโพสต์ตอนนี้
SHARE
Written in this book
กลอนเปล่า เล่าความ
กลอนเปล่า
Writer
MOSOW
explorer
I like to tell stories. The story of feeling all around me.

Comments