เอกพจน์
 -เรื่องราวครั้งนี้คือความรักของตัวผม ผมนั้นตั้งแต่จำได้ผมไม่ใช่คนที่รักตัวเองเลย ผมมักจะชอบหยิบยื่นคุณค่าของตนให้กัผู้คนที่ผ่านมาจนตัวเองเจ็บปวด ผมไม่เคยถามความต้องของผู้คนว่าเค้าต้องการความรักของผมหรือไม่ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้สิ่งต่างๆรอบๆตัวผมเริ่มพังทลายไปทีล่ะน้อย ในปัจจุบันนั้น ผมได้เข้าใจแล้วว่าผมควรนำความรักนี้ไปมอบให้ใคร 
พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจาร์ย ตัวของผมเอง และคนสุดท้ายที่อาจจะกลายเป็นคนที่ผมอยากมอบให้โดยอยู่ที่ว่าเธอต้องการมันหรือไม่ มันจะไม่ใช่ผมหยิบยื่นให้แต่จะเป็นการที่ผมวางมันไว้บน หิน ที่แบนราบ รอถูกหยิบไปโดย
เธอคนที่ 6
SHARE
Writer
yoiz
college
life

Comments