🙇🏻‍♂️ ว่าด้วยเรื่องการสอนสั่ง 🙇🏻‍♀️
ให้เค้าผิดเถอะครับ 
มันคือครูช่วยสอนเค้าเอง 
ให้เค้าโดนลงโทษเถอะครับ 
เค้าจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าอันไหนคือสิ่งที่ผิดและอันไหนคือสิ่งที่ถูก(ผิดชอบชั่วดี) 

สอนสั่งไม่จำเป็นต้องด่าทอแบบไร้เหตุผล เพราะเหตุผล คือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เค้ารู้ว่ามันควรทำหรือไม่ควร
 มากกว่าการด่าทอ คอยจับผิด 
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ใช้ไม่ได้กับคนอยู่ประเภทนึงคือ คนที่สอนไม่ได้เลย...✍️👤ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน👤
SHARE
Writer
Anonymous2554
whiter
✍️...เมื่อใดที่ฉันมีอารมณ์เขียน ฉันก็จะเขียน...✍️

Comments