ประเสริฐ​ Ps,ขุนเด้​ ทองบุญมาก นักเขียนบทความ ผู้พิการ♿🇹🇭🙏💐


สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน​ ผม ผมขอเขียนเรื่องราวดีๆของคนในสังคมที่น่ายกย่อง เก็บไว้ใน เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้คนได้อ่าน
🙏🇹🇭🙏🇹🇭🙏🇹🇭🙏🇹🇭🙏

1ในสถานการณ์ โรคโควิช 19 ระบาด ทั่วโลก
2ประเทศไทย ก็ประสบกับปัญหา และได้รับผลกระทบ​ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปิดประเทศ เพื่อป้องกัน โรคร้ายโควิด 2019 แพร่ระบาดสู่ ประชาชนชาวไทย
และ เพื่อ เป็นการยับยั้งจำเป็นต้องปิดเมือง ปิดบ้าน ไม่ให้ ชาวไทยได้รับเชื้อโรคร้าย covid 19 นี้​
3ซึ่งรัฐบาลไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำหน้าที่ และสั่งการป้องกัน มีให้เชื้อโรคร้ายโควิค 2019 ระบาดยับยั้ง การแพร่ระบาดได้เป็นผลอย่างดี
4แต่ ทำให้ประชาชน ขาดรายได้ จึงได้ มีการแจก เงิน เพื่อประทังชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน
5จริงๆแล้วงบประมาณมีแจกถึง 6 เดือน
ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 3 เดือน 15000.บาท
6แต่มันก็ไม่พอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ครับ จนมาวันนี้ ผมไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวสมุดบัญชีธนาคารของผม มีเงินอยู่แค่ 5 บาท ผมคุณคิดว่าผม จะไปทำมาหากินอะไรได้ ในเมื่อผมก็พิการ ซึ่งความพิการของผม นั้นสามารถทำงานได้แต่ช่วงสภาวะวิกฤตโควิดระบาดอย่างนี้จะมีงานอะไรให้

7ผมทำเพื่อประทังชีวิต
ผมจึงตัดสินใจลงโพสขอความช่วยเหลือทาง Facebook​ ผมได้โพสต์ไปว่า ผมจะทำอย่างไรดี ผมเป็นผู้พิการซึ่งไม่มีรายได้ อะไร เงินที่มีก็เหลือแค่เพียง 5 บาทในสมุดบัญชีธนาคารแล้วผมจะกิวกินอะไร หิวจังโว้ย

8เมื่อผมได้ลงโพสต์เสร็จ แล้วใน Facebook ประมาณ 2 ชั่วโมงก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผม เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทผมบอกเลยว่าเงินจำนวนนี้ มันมากสำหรับผมซะจริงๆ

9เพราะว่าผมได้ใช้เงินจากรัฐบาล เบี้ยยังชีพคนพิการได้แค่เดือนละ 800 แต่นี่เขาให้ผมโดยไม่รีรอ 1,000 บาท ผมดีใจมาก และส่ง SMS มาหาผมว่าโอนให้แล้ว​ 1,000 บาท ผมตกใจและดีใจ
10ผมรีบสืบหาคนที่โอนเงินให้ผมแล้วกล่าวคำขอบคุณจากเขาที่มีน้ำใจเมตตาปราณีช่วยเหลือ ผู้ที่ด้อยโอกาส และพิการอย่างผม

11ผมเลยนำเรื่องราวนี้มาเขียนเป็นบทความเพื่อจารึกไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้คนทั่วโลกได้อ่าน คุณงามความดีของเขาที่ช่วยเหลือมนุษย์ ปุถุชน มนุษยชาติ
แล้วผมก็เจอคนอีกหลายประเภทที่หาว่าผม เป็นมิจฉาชีพต้มตุ๋นหลอกลวง หากิน กับสภาวะวิกฤตเช่นนี้​
12 ถ้าท่านอยากให้ผมเอารูปของเขาที่ว่าผม เป็น คน เข้าใจหาแดกในวิกฤตสภาวะเช่นนี้หากินง่ายเนาะแค่ขอ
ผมขอคนละไลค์ผมจะเอารูปเขามาลงให้ดู ถ้าเขาเป็นคนพิการอย่างผม เขาจะ เป็นอย่างไร

13คนพิการอย่างผม ถ้า ไม่มีจริงๆหมดทางแล้วนั่นแหละครับผมถึงจะขอ และนี่ก็คือผมหมดทางแล้วผมเลยขอ ขอขอบคุณ เพื่อนๆชาวโลกทุกท่านที่มาอ่านบทความและ Comment ให้ผมนะครับ
14ประเสริฐ​ Ps.ขุนเด้​ ทองบุญมาก
Ps,ขุนเด้​ นักเขียนบทความ
🙏🇰🇷🙏🇰🇷🙏🇰🇷🙏🇰🇷🙏
119 년 전 세계 Kovic 질병 전염병. 2 태국에 문제가 있습니다. 그리고 영향을 따라서 태국 정부는 심각한 질병이 태국 사람들에게 전염되는 것을 막기 위해 국가를 폐쇄해야합니다. 그리고 억제력으로 도시를 폐쇄하고 집을 폐쇄하며 태국 사람들 이이 질병에 걸리지 않도록해야합니다.
3 태국 정부, 프라우 트 찬 오차 (Prayut Chan-o-cha) 장군이 행동 한 주문 보호 Kovic는 2019 년에 전염병을 전파하여 효과적으로 전염병을 중단했습니다. 4 그러나 사람들이 소득이 부족하게함으로써 3 개월 동안 생명을 유지하기위한 돈이 주어졌습니다.
5 실제로 예산은 최대 6 개월 동안 분배됩니다. 나는 그들 중 하나입니다 15000 3 개월의 양으로 정부로부터 받았습니다. baht 6 그러나 현재의 생활비로는 충분하지 않습니다. 오늘날까지는 1 바트가 없습니다. 5 바트 만 있으면 생계를 유지할 수 있습니다 내가 비활성화되었을 때 내 장애 그것은 효과가있을 수 있지만, 이처럼 생생한 비상 사태 동안 어떤 작업이 제공 될 것입니까?
7, 나는 삶을 유지하기 위해 Facebook에 도움 요청을하기로 결정했습니다. 어떻게해야합니까? 저는 소득이없는 장애자이며, 돈은 은행 계좌에 5 바트 밖에 남지 않았습니다
9 정부의 돈을 사용했기 때문에 장애인 수당은 한 달에 800 개에 불과하지만 여기서는 망설임없이 1,000 바트를주고, 매우 기쁘고 1,000 바트를 옮긴 SMS를 보냈습니다. 10 나는 돈을 저에게 송금 한 사람을 신속하게 찾고 그의 관대함과 동정심에 대해 그에게 감사하다고 말했습니다. 소외 계층 그리고 나처럼 장애인
11 저는이 이야기를 전 세계 사람들이 읽을 수 있도록 웹 사이트에 쓸 기사로 작성했습니다. 그의 미덕은 자연 인류를 돕는 것입니다. 저를 찾는 다른 많은 유형의 사람들을 만났습니다 이 위기에 사기와 사기와 까다로운 12 내가이 상황에서 내가 이해하고 위기를 발견 한 사람이라고 말하는 그 사람의 사진을 찍고 싶다면. 다른 사람을 갖고 싶습니다 사진을 보여 드리겠습니다. 그가 나와 같은 장애인이라면 어떻게 될까요?
나 같은 장애를 가진 13 명의 사람들. 그리고 이것이 제가 막을 내리는 방법이므로, 저의 기사와 의견을 읽어 주신 전세계 친구들에게 감사의 말씀을 전합니다. 14 숭고한 Ps. Khun Deethong Bunmak Ps, Khun Deen, kik 

🙏🇬🇧🙏🇺🇸🙏🇬🇧🙏🇺🇸🙏

1In 19 Kovic Disease epidemic around the world. 2 Thailand is experiencing problems. And affected The government therefore needs to close the country in order to prevent a serious disease from the covid 2019 spread to the Thai people. And as a deterrent, it is necessary to close the city, close the house, and prevent Thais from getting the disease, covid 19
3, which the Thai government, General Prayut Chan-o-cha, has acted And order protection Kovic has been spreading the epidemic in 2019, effectively stopping the epidemic. 4 but causing the people to lack income, so money has been given to sustain life for 3 months
5 Actually, the budget is distributed for up to 6 months. Which I am one of them received from the government in the amount of 3 months 15000. baht 6 But it is not enough for the current cost of living. Until today, I don't have even one baht. My bank account With only 5 baht, I think you Can go to make a living When I was disabled Which my disability That can work, but during this crisis of covid outbreak, what work will be provided?
7, I do to sustain life I decided to post a request for help on Facebook. I posted that What should I do? I am a disabled person who has no income. My money is only 5 baht left in the bank account. Then I will eat something hungry.
9 because I have used the money from the government The allowance for the disabled can be only 800 per month. But here they give me without hesitation, 1,000 baht. I am very happy and sent an SMS to me that transferred 1,000 baht. I was shocked and glad. 10 I quickly searched for the person who transferred the money to me and said a thank you from him for his generosity and compassion. Underprivileged And disabled like me
11 So I brought this story to be written as an article to write on the website for people around the world to read. His virtue is helping the natural mankind. And I met many other types of people who find me Is a scam and fraud and tricky with this crisis 12 If you want me to take a picture of him saying that I am the person who understands and finds a crisis in this situation. I would like to have a different person. I will show him a photo. If he is a disabled person like me, how will he be?
13 people with disabilities like me. If there is really no way out of it then I would like to ask And this is how I got out of the way, so I would like to thank all the world friends for reading the articles and comments for me. 14 Sublime Ps. Khun Deethong Bunmak Ps, Khun Deen, kik article Writer, 
🙏🇺🇸🙏🇬🇧🙏🇺🇸🙏🇬🇧🙏

SHARE
Writer
Praseit
Ps, Khun Deen, article writer
Ps, Khun Deen, article writer

Comments