Local street:Privatization คืออะไร ?
Privatization คือ กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์หรือกิจการที่เป็นของภาครัฐให้กลายเป็นเอกชน ในกระบวนการนี้เรียกกันว่า การแปรรูป ซึ่งเป็นการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้น ซื้อ หรือ เข้าควบคุมกิจการที่ภาครัฐ เสนอให้แปรรูปให้เป็นเอกชน กระบวนการนี้ในภาษาไทยนิยมใช้กันสองคำ คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือ การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน

กิจการของรัฐ คือ ธุรกิจ วิสาหกิจ หน่วยงาน บริการสาธารณะหรือทรัพย์สินของรัฐ อันเกิดขึ้นจากการลงทุนของรัฐ ซึ่งจะเกิดไม่ได้หากปราศจากภาษีประชาชน ดังนั้น กิจการของรัฐ จึงไม่ต่างจากกิจการของประชาชน หรือ ของส่วนร่วม ซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Public

แต่เมื่อรัฐบาลได้ร่างกฎหมาย หรือ ออกประกาศให้มีการแปรรูปกิจการรัฐเป็นเอกชน มันจึงเรียกว่า Privatization ที่มาจากคำว่า Private ที่แปลว่า เอกชน,ส่วนตัว

Privatization เติบโตในช่วงปลายของสงครามเย็น ภายใต้การสนับสนุนของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ของงมาร์กาเรต แทตเชอร์แห่งสหราชอาณาจักรและโรนัลด์ เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกา แนวคิดนี้มีความเชื่อที่ว่า การแปรรูปกิจการของรัฐจะช่วยลดภาระของรัฐต่อกิจการนั้นๆ รวมถึง เพิ่มผลผลิต กำไรและประสิทธิภาพของกิจการที่ถูกแปรรูป

อนึ่ง ผู้สนับสนุนPrivatization บางส่วน แนวคิดปล่อยให้ทำไป แปลมาจากวลีภาษาฝรั่งเศส "Laissez-faire" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงตัว คือ ปล่อยให้อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดำเนินไป โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ พวกเขาเชื่อว่า กระบวนนี้ จะทำให้เกิด เศรษฐกิจเสรี(Free Market) ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้และดำเนินอยู่ในสหรัฐอเมริกา

หลักการและแนวคิด Privatization ได้รับการสนับสนุน ให้ดำเนินในกลุ่มประเทศที่สาม และ อดีตประเทศรัฐคอมมิวนิสต์ ภายหลังสงครามเย็น หลายประเทศเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ ใช้จ่ายและควบคุมบริหารเงิน ทรัพย์สิน และ เศรษฐกิจไม่เป็น จึงแก้ปัญหาด้วยการ แปรรูปกิจการของรัฐเพื่อลดภาระของรัฐ แต่ก็เป็นได้ชั่วหนึง เมื่อรัฐแปรรูปไปแล้ว การจะเอากลับมาเป็นของรัฐ คงเป็นไปได้ยาก หรือ เป็นไปไม่ได้

การแปรรูปกิจการของรัฐ มีผลเสียร้ายแรงคือ รัฐและประชาชน ได้สูญเสียรายได้ ยิ่งไปกว่านี้ มันกลายเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการทุจริตในหลายประเทศ ภาคเอกชนเข้าแทรกแซงการเมือง และ ดำเนินการณ์แปรรูปกิจการรัฐให้เป็นเอกชน ซึ่งผลร้ายที่ทั่วโลกมันเผชิญจากการแปรรูปกิจการของรัฐ คือ ภาครัฐสูญเสียรายได้ระยะยาว และ ขณะเดียวกันมันก็เพิ่มภาระให้ประชาชน เมื่อกิจการนั้นๆ ถูกบริหารโดยเอกชน และ มีเป้าหมายคือ ผลกำไร มากกว่าการช่วยเหลือประชาชน

กรณีที่เห็นได้ชัดถึงผลเสียของการแปรรูปกิจการของรัฐ คือ กรณีที่ชาวอเมริกัน ไม่มีสวัสดิการทางการแพทย์ เนื่องจากภาครัฐได้แปรรูปกิจการที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ให้ภาคเอกชน จนทำให้ประชาชน ไม่มีสวัสดิการทางการแพทย์ ประชาชนสหรัฐ จำต้องมีรายได้ เพื่อที่จะมีเงินซื้อประกันภัย ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเกือบ 100%เป็นของภาคเอกชน

ดังนั้นนโยบาย Privatization จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการบั่นทอนประชาชนของกลุ่มเอกชนและผู้นำอุตสาหกรรม นักสังคมนิยม และ ผู้สนับสนุนเศรษฐกิจฝ่ายซ้าย ต่อต้านแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน กลุ่มเสรีนิยมใหม่(Neo-Liberalism) ให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ มันเป็นการสร้างเสรีทางการค้าอย่างแท้จริง ในสายตาของนักเสรีนิยมใหม่ แต่ในสายตานักสังคมนิยม นี้คือ การมาถึงของเผด็จการทุนนิยม การเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นอุตสาหกรรม และ การบ่อนทำลายความเป็นอยู่ประชาชน

บทความโดย นัควัต ง๊ะสมัน
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments