Local Street : โลกวิสัย หรือ ฆราวาสนิยม (Secularism) คืออะไร ?
แนวคิดโลกวิสัย หรือ ฆราวาสนิยม เป็นแนวคิด ปรัชญา ที่แยกกิจศาสนาออกจากรัฐ พูดง่ายๆคือแนวคิดที่แยกสถาบันการเมืองกับสถาบันศาสนาให้ออกจากกัน ภายหลังในช่วงยุคกลางที่ ศาสนจักรมีอิทธิพลต่อสถาบันกษัตริย์ของยุโรป กลุ่มปัญญาชนที่ต้องการอิสระทางการศึกษาที่ปราศจากการแทรกแซงของศาสนจักร เลยจุดประกายแนวคิด ฆราวาสนิยม เพื่อสร้างมุมมองที่เกี่ยวกับกิจและการตัดสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นอย่างมากกับกิจและการตัดสินใจทางการเมือง ว่าควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยปราศจากอคติอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนา

จากสารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทย กล่าวไว้ส่วนหนึ่งว่า "ฆราวาสนิยมในรูปแบบที่แท้จริงแล้วจะติเตียนความเป็นอนุรักษนิยมของศาสนา และมีความเห็นว่าศาสนาเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่เน้นความเชื่องมงาย และ สิทธันต์(หลักศาสนา)

โดยพื้นฐานของฆราวาสนิยมนั้น ในยุคโรมันนั้นมาจากจักรพรรดิ มาคัส เอาเรลิอุส กษัตริย์นักปราชญ์ผู้ที่รอดจากสงครามและอุทิศชีวิตเพื่อให้ประชาชนของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ภายหลังจากยุคมืด และเข้าสู่ยุคกลาง การฟื้นฟูอีกครั้งเกิดขึ้นโดย อิบน์ รุชด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาแวร์รูอิส (Averroes) นักปรัชญาชาวอาหรับในช่วงที่พวกมุสลิมรุกรานสเปน อาเเวร์รูอิส มีแรงปราถนาที่อยากจะยุติความขัดแย้งทางศาสนา และ ต้องการให้รัฐมุสลิม หรือ รัฐคริสเตียนยอมรับ คนต่างศาสนิก ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ แม้จะไม่สำเร็จ ภายหลัง พวกสเปนขับไล่พวกมัวร์ออกสเปนได้สำเร็จ

ต่อมาในยุคเรืองปัญญา แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง นับตั้งแต่สงครามปฏิวัติอเมริกัน และ การปฏิวัติฝรั่งเศส มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยพื้นฐานของโลกไปแล้วที่ว่า รัฐบาล จะต้องปราศจากอำนาจการแทรกแซงจากศาสนจักร และ ผู้คนจะต้องมีเสรีภาพในเลือกนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ตามความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล และ มันกลายเป็นรากฐาน รัฐโลกวิสัย ในปัจจุบัน
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments