ครึ่งหนึ่งของกาแฟแก้วที่ 3
เพราะชอบจึงสนใจ
เมื่อสนใจเลยค้นหา

เพราะรักจึงทุ่มเท
เมื่อทุ่มเทเลยทำได้อย่างยอดเยี่ยม

เพราะเคยทำได้จึงต้องทำได้ดีกว่า
เมื่อต้องทำได้ดีกว่าเลยกดดันตัวเอง

เพราะชอบเกินไปจึงเหนื่อยล้า
เมื่อเหนื่อยล้าเลยสับสน

เพราะรักมากเกินไปจึงลืมตัว
เมื่อลืมตัวเลยเริ่มปลง

เพราะเหนื่อยล้าจึงอยากพอ
เมื่ออยากพอเลยเริ่มถอย
 

เพราะอยากหนีจึงลืมไปว่า 
เมื่อไหร่กันนะที่เริ่มชิงชังในสิ่งที่เคยรักได้มากมายขนาดนี้ 
SHARE
Written in this book
กาแฟร้อนหนึ่งแก้วล้านความรู้สึก
บันทึกจากฉันผู้ซึ่งมีความคิดเปลี่ยนไปทุกวัน หลังจากดื่มกาแฟเพียงหนึ่งแก้ว

Comments