เมื่อกาแฟแก้วที่ 2 หมด
แม้จะเป็นนักวิ่งที่เก่งเพียงใด
ก็ยังมีสิทธิ์แพ้และชนะ
นักวิ่งที่ฝึกฝนทุ่มเทและรักการวิ่ง
ก็ยังมีสิทธิ์แพ้และชนะ
นักวิ่งที่เปี่ยมพรสวรรค์
ก็ยังมีสิทธิ์แพ้และชนะ
นักวิ่งที่เจนสนาม นักวิ่งระยะสั้น นักวิ่งระยะยาว


ก็ยังมีสิทธิ์แพ้และชนะ
 

อย่าแปลกใจเลย
อย่าโทษตัวเองอีกเลย
เพราะถึงเธอจะเก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดเพียงใด
ก็มีช่วงเวลาที่พ่ายแพ้ได้เหมือนกัน

เป็นดั่งนักวิ่ง
ที่แม้จะมีแรงกาย แรงใจ เวลา และความมุ่งมั่นทุ่มเท
ก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เช่นกัน


เธอจึงต้องพัฒนาตัวเอง
สม่ำเสมอและซื่อตรงถึงไม่ชนะใครแต่ชนะใจตัวเอง
นี่จึงไม่ใช่ถ้อยคำของคนขี้แพ้เลย

SHARE
Written in this book
กาแฟร้อนหนึ่งแก้วล้านความรู้สึก
บันทึกจากฉันผู้ซึ่งมีความคิดเปลี่ยนไปทุกวัน หลังจากดื่มกาแฟเพียงหนึ่งแก้ว

Comments