“ตัดสินใจ...ด้วยความโกรธแค้น”
เรื่องเล่า 04 
“ตัดสินใจ...ด้วยความโกรธแค้น”
การกำหนดทางเลือกให้ชีวิต
โดยอาศัยความรุนแรงเป็นที่ตั้ง
เบื้องหลังเส้นทางแห่งความรุนแรง 
มักมี “ความโกรธ” ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
คล้ายกับเป็นขุมพลัง
ที่หล่อเลี้ยงความรุนแรงให้กล้าแข็ง
และเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
จนกลายเป็นความคุ้นชิน
“ที่จะดำเนินชีวิตอย่างแข็งกร้าว” 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
จะถูกเข้าใจหรือตีความอย่างไรนั้น
“ล้วนขึ้นอยู่กับความตั้งใจ”
ตัวความตั้งใจนี้เอง
สามารถดึงศักยภาพในชีวิตของเราออกมา
เริ่มตั้งแต่เตรียมสภาวะจิตใจ
“ให้พร้อมทำงานในแต่ละครั้ง”
ทั้งเลือกรูปแบบการทำความเข้าใจเหตุการณ์
กำหนดทิศทางชีวิต
และเปลี่ยนเป็นท่าทีในการปรับตัว
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกเหตุการณ์ในชีวิต
“มีรอยต่อสำคัญ…อยู่ที่ความตั้งใจ”
หากความตั้งใจถูกเจือปนด้วยความคาดหวัง 
“วิธีมองโลกจะเต็มไปด้วยการบีบคั้น” 
เช่น เชื่อว่าควบคุมทุกอย่างได้
คิดว่าทุกคนต้องยอมทำตาม
หรือแม้แต่มองว่า
“ถ้าอยากได้อะไร…ต้องเอามาครอบครองให้ได้” 
หากชีวิตถูกครอบงำเช่นนี้บ่อย ๆ
ถนนชีวิตย่อมเต็มไปด้วยความโหยหา
ความไม่พอใจ และความโกรธแค้นเมื่อไม่ได้ดั่งใจ
ความคุ้นชินต่อการโกรธ
แล้วตามด้วยการระบายความแค้น
“จะสร้างแผนที่ชีวิต…ให้ไวต่อความรุนแรง”
ซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไฟโกรธ
ให้พร้อมสำหรับการทำลาย และฟาดฟัน
“เตรียมเปิดศึกอยู่เสมอ”
ปัญหาชีวิตจึงเกิดขึ้นตรงจุดนี้
เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ศักยภาพอื่น ๆ
ได้ทำหน้าที่เกื้อหนุนชีวิต
“ความโกรธเติบโต…ความสงบเสื่อมถอย”
ในทางตรงกันข้าม
เรายังมีทางเลือกที่เอื้อเฟื้อต่อความสงบของชีวิต
“หล่อเลี้ยงความตั้งใจ…ด้วยการเต็มใจอยู่กับสิ่งที่มี”
การเต็มใจอยู่กับสิ่งที่มีประกอบไปด้วย 
ศักยภาพที่สร้างเสริมความสงบ 
ซึ่งมีทั้งการรู้ตัว การเปิดใจ
การยอมรับความผันแปร การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และความมั่นคงทางใจ
เอื้อเฟื้อให้ชีวิตสงบยิ่งขึ้นเช่น หล่อเลี้ยงหัวใจให้เกิดความเบาสบาย
เตรียมจิตใจให้มั่นคง เปิดกว้าง และอ่อนโยน
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
และมีท่าทีของความเกื้อกูล
“สลายไฟโกรธและความรุนแรง”
เราจึงมีทางเลือกให้แก่ชีวิต
ทั้งการยอมให้ไฟโกรธลากจูงต่อไป
หรือ เท่าทันตัวเองมากขึ้น
แล้วขัดเกลาชีวิต
“สร้างความสงบ…สยบคลื่นลมแห่งความโกรธ”
SHARE
Written in this book
นักจิตวิทยาการปรึกษาเล่าเรื่อง
เรื่องเล่าจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งมีบทเรียนซ่อนอยู่ ที่นักจิตวิทยาการปรึกษาอยากแบ่งปัน
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments