พักไว้ก่อนนะ “ใจฉัน”
พักไว้ก่อนนะ “ใจฉัน”
พักไว้ก่อนนะ “ความรัก” 
และ “ความต้องการ” ของฉัน 
มันสำคัญมาก...
แต่ไม่สำคัญมากไปกว่า 
ลมหายใจของอีกหลายคน

ที่ยังต้องการ “ผู้รับฟัง” 
ที่ยังต้องการ “ใส่ใจ” 
เขาอาจต้องการ “ต่อลมหายใจ”
คลายทุกข์ กังวล ผิดหวัง 
ฉันยังต้องเข้มแข็งอยู่ตรงนี้ 

ด้วยความหมายที่พวกเขามอบให้ฉัน
นั่นคือ ชีวิต 
ที่ได้มองเห็นคุณค่าของ “การมีชีวิต”

ผ่านมุมมองความรู้สึกของผู้อื่น
ผ่านรอยยิ้มและหยดน้ำตา
คำขอบคุณ สั้น ๆ 
ทำใจฉันพองไปทั้งวัน

ฉันหล่อเลี้ยงหัวใจตัวเอง 
ด้วยความรักของผู้คน 
รับฟัง ใส่ใจ ไม่ตัดสิน 

ฟังเสียงหัวใจตัวเอง
ตอนนี้ พักก่อนนะ

ขอบคุณใจฉัน
เข้มแข็งให้ได้ แม้จะทุกข์ใจก็ตาม

พักใจไปทำงานได้แล่วว ^_^ 


SHARE

Comments