ความสุขตามธรรมชาติ
 


ผมคิดว่า ธรรมชาติมีกลไกที่มหัศจรรย์มาก ที่เอา

ความสุข ใส่เป็นสารสื่อประสาท คอยบงการให้สัตว์ทั้งหลาย ทำตามสิ่งที่ให้ความสุข และคน ก็เป็นสัตว์ประเภทนั้นเพื่อให้เราทำตามที่ธรรมชาติกำหนดบ่อยๆ

ธรรมชาติจึงระบุให้สารสื่อประสาทเหล่านี้ พอมีแล้วก็หายไป

ถ้าอยากมี ก็ต้องทำอย่างนั้นซ้ำอีกการสร้างเผ่าพันธ์ตัวเองเพิ่ม ก็ทำให้มีความสุข

การโอบกอด ก็สร้างสารเพิ่มความสุข

การนั่งสมาธิ สมองก็หลั่งสารให้วามสุข

การมีเซลกระจก ก็ทำให้เรามีความสุขได้บ้าง

กินของอร่อย ก็มีสารให้ความสุข

ทำงานยากๆ แล้วสำเร็จ สมองก็หลั่งสารให้ความสุขเรามีกลไกความสุขมาก

บางที สุขเป๋บเดียว อย่างกินของอร่อย

บางที ก็สุขนานๆ อย่างการให้ลูกหลาน เติบโต มีความสุข แข็งแรง

บางที ตั้งไขว่คว้าความสำเร็จ ก็มีความสุข

บางที นั่งสมาธิ มีความสุขกับสิ่งที่เรามี ก็มีความสุขคนที่มีความสุขนับวันได้นี่ ต้องเรียกว่า ไม่รู้จักพบ ความสุขมากกว่าเท่าที่ตีความจากการอ่าน การพบว่า ความสุขนั้นไม่ถาวร ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว นั่นอาจจะทำให้เรา อยู่เหนือความสุขตามธรรมชาติ ที่ทำให้เรา เวียนวนใน วัฎสงสารมีความทุกข์ก็อย่าแบกมันไว้ตลอดเวลา

ปล่อยวางลง มันก็เบา

อย่ายึดติดกับความสุขให้มาก ในการดำเนินชีวิต

จะได้ อยู่มากกว่า ธรรมชาติ บงการเรา โดยใช้ความสุข ดูก็ได้

SHARE

Comments