ความสุขมาในรูปแบบไหนได้บ้าง

คงมีคำถามที่ตามมาอีกมากมาย เช่น
คุณนิยามว่าความสุข คืออะไร
ความสุขได้มาจากไหน
หากไม่ใช่ความสุขที่คุณตามหา คุณมองหาสิ่งใด

ผู้เขียนมองความสุขในลักษณะที่ต้องเสพหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มา เช่น กิน เที่ยว ดูสิ่งบันเทิง และความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อมีความยินดี ความภูมิใจ หรือเป็นบรรยากาศรอบตัว คนข้างกายที่ทำให้เราสบายใจ ผู้เขียนเห็นว่าความสบายกาย สบายใจนั้นเป็นความสุขสงบที่มิต้องกังวลต่อสิ่งใด เพียงอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ โดยรู้สึกอุ่นๆอยู่ในใจ นี่คงเป็นนิยามแห่งครามสุข

แต่ความสบายกายสบายใจนั้น จำเป็นต้องรอสถานการณ์ไหม หรือมันมีอยู่แล้วกันแน่ มองว่าอยู่ที่นิยามว่าความเรียบง่ายของสิ่งที่เรียกความสุขต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของเรา

ขอบคุณ สิ่งแวดล้อม คนรอบกาย สถานการณ์ ที่ผ่านมาและยังคงอยู่ ที่ชี้แนะให้เห็นคุณค่าของความงาม ณปัจจุบัน
SHARE

Comments