ตอนที่ 1 การไถ
1. การเหยียบบอร์ดให้ใช้เท้าหน้าวาง
ที่บอร์ดลักษณะชิดปลายบอร์ดเล็กน้อย 
2. ใช้เท้าหลังควบคุมความเร็วของบอร์ดเมื่อกำลังไถความเร็วตามที่ต้องการ 
3. เมื่อต้องการชะลอให้ใช้เท้าหลังหลังช่วยดันเพื่อลดความเร็ว 
4. หากต้องการควบคุมทิศทางให้ใช้เท้าหลังควบคุมล้อไปตามทิศทางที่ต้องการโดยวางเท้าขวงตัวบอร์ดขนานกับเท้าหน้ายกตัวไปตามทิศทางที่ต้องการ

หลังจากเริ่มทำจนชิลเเล้วใช้ได้ตลอดแล้ว เราจะเริ่มมีการเล่นท่าโปรดติดตามตอนที่2นะครับ

1. To step on the board, use the front foot to place the board slightly at the end of the board 2. Use the back foot to control the speed of the board when plowing the speed as needed 
3. When wanting to slow down, use the back foot to help push to reduce the speed 
4. To control the direction, use the back foot to control the wheel in the desired direction by placing the foot of the board parallel to the front foot, lifting the body in the desired direction.

SHARE
Writer
samkup
Skater
hi myname sam

Comments