คิดถึง(เชียงใหม่! ;-)
เพลง.. คิดถึง(เชียงใหม่! ;-)

คิดถึงประคอง น้องอยู่หางดง
คิดถึงพยงค์ น้องที่แม่แจ่ม
คิดถึงสาวๆ ลานนา หน้าตาชะแล่ม
อยากป๊ะกันแหม ให้ต๊ะตอนยอน!!?

++คิดถึงอนงค์ ที่ อยู่จอมทอง
คิดถึงสายทอง นะที่แม่ออน
คิดถึงรุ่งฟ้า น่าฮัก คนดี ไม่มีวันผ่อน
จะหลับจะนอน ทอดถอน ฤทัย ;-P

++พร้าว ฝาง แม่วาง ทางสารภี
เชียงดาว สุขขีไม่มีแหนงหน่าย
ใครเล่า จะลืม ลืมได้อย่างไร
ไชยปราการไง จำได้ติดตาาาาา

++คิดถึงสะเมิง ไม่ใกล้ไกลกัน
เวียงแหงแห่งนั้น เมื่อครั้งสบตา
คิดถึงอมก๋อย และสันทราย แม่อาย..ดังว่า
จะกลับไปหา ถ้าค่ารถมี….!!! ;-|

แม่แตง แม่ริม ดอยเต่ายังมี ดอยหล่อแห่งนี้ ด้วงกว่างยิ่งใหญ่
อีกสันกำแพง ใช่แกล้งกั้นไว้ ยังอยากจะไปกางจ้องสักคราาาา

++คิดถึงบังอร ที่ฮอดเนิ่นนาน สันป่าตองนั้น เมื่อฉันจากมา
คิดถึงสาวดอยสะเก็ด ตั้งเจ็ดปีกว่า อยากกลับไปหา ถ้าค่ารถ…มี!!!???

;-D)

ทำนองต้นฉบับ : คิดถึง(ศรเพชร ศรสุพรรณ)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Version : รุ่งฟ้า (สาวเชียงใหม่ ;-)
บันทึก : 2010
SHARE
Written in this book
StoryLog
เรื่องเก่าเล่าใหม่!!

Comments