แนะนำหนังสือ สมองแห่งพุทธะ
 
เคยอยากอ่านนานมาก เล็งจากหอกลางหลายครั้ง ไม่เคยได้จนลืมไปเลย -*-แนะนำเพราะคำนำน่าสนใจ ^^" (พึ่งจะอ่านได้นิดนึง)รู้ว่าทำไมถึงไม่ได้ยืม เพราะ ขนาดคนแปล ยังเขียนไฮไลท์ทำนองว่า ถ้าประโยคไหนอ่านแล้วยาก อย่าพึ่งท้อ ให้ลองอ่านทั้งย่อหน้าก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจ ขยับไปอ่านทั้งหน้า หรือทั้งหมดก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวม

คนยืมคงจะยืมอ่านนานใช้ได้ - -"เปิดเผย คือ แม้คนแต่งจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้าน neuro science แต่พูดชัดเจนว่า ตั้งใจเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอุบาย ให้คนใฝ่รู้เรื่องการเจริญสติ ให้ลองฝึกดู และตั้งใจฝึกเพราะเราใช้ใจ เปลี่ยนแปลงสมองได้ ^^"จะเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ การตัดสิน การวิจารณ์ หรือแบบฝึกหัด คิดว่า

เล่มนี้ น่าจะใช้เวลาเกินเดือน แต่มั่นใจว่าคุ้ม -*-SHARE

Comments