ภาษาพาสนุก
เมื่อคุณได้สงสัยและถามว่า คำนี้แปลว่าอะไร เช่นคำว่าไอต้าว แล้วได้ค้นหาคำนี้ในอินเตอร์เน็ต และได้เห็นว่าคำว่าไอเต้ามีที่มาจากคำว่าไอเจ้า เพื่อหมายถึงสรรพนามแบบ "ไอเจ้าหนู" อะไรแบบนี้โดยออกเสียงงุ้งงิ้งเหมือนพูดกับแมว เช่น "ไอต้าวเหมียวตัวน้อยๆ" 
ทำให้เห็นถึงลูกเล่นและความสนุกของผู้ใช้ภาษาที่มีจินตาการและใช้ความรู้สึกสอดแทรกลงไปในภาษาที่ใช้

นึกถึงการเห็นมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆรอบตัวว่า มีความเพลิดเพลินที่อยู่ระหว่างทาง เพียงแค่เรามองเห็น ซึ่งหากมองสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้มีความสุข (เช่น นั่งสมาธิ ฟังเพลง เล่นเหม) แยกออกจากสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน คงเป็นการคาดหวังกับชีวิตที่อยู่บนความไม่แน่นอนมากเกินไป ว่าสามารถทำได้ครบทุกอย่างและทุกอย่างอยู่เป็นนิรันดร์ 
Just live in present and play with the moment

หากสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้มอบบางอย่างและตกตะกอนเป็นตัวเราในทุกวันนี้ น่าจะทำให้อยากทดลองหรือเปิดมุมมองใหม่ในการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเช่นกัน
SHARE

Comments