ความรักของหนุ่มสาว
ข้อมูลและเรื่องราวจากการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล รายการนิ้วกลมสนทนา

เมื่อมีความทุกข์จากการอกหัก แก้โดยเบนความสนใจไปทำอย่างอื่นแต่พบว่ายังมีความทุกข์อยู่เนื่องจากมีความโกรธและความรู้สึกไร้ค่าให้ปรับใจด้วย 
1.รู้ว่าคุณค่าอยู่ที่ตัวเรา 
2.แผ่เมตตาเพื่อลดความแค้น 
3.อยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริง 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ร้ายเท่า เราไม่ยอมรับสิ่งนั้น

ความจริงบางทีก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงโหดร้ายกว่า อยู่กับปัจจุบันมองไปข้างหน้าและก้าวไปข้างหน้าต่อไป


จากคำบรรยายผู้เขีนนมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ไช่แต่อารมณ์ทุกข์ที่ต้องพิจารณา อารมณ์สุขก็จำเป็นต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน เนื่องจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงและไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ทำให้เมื่อ“เห็น” รวมทั้ง“รู้สาเหตุ”แห่งอารมณ์นั้นๆ จะทำให้เข้าใจได้มากขึ้น

SHARE

Comments