ธรรมชาติของความคิด

ข้อมูลและเรื่องราวจากการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล รายการนิ้วกลมสนทนา 

ธรรมชาติของความคิด
ความคิด มีประโชน์ทำให้มองอะไรชัดเจนมากขึ้นแต่ความคิดมีขีดจำกัดในการเข้าถึงความจริง 

ความคิดเป็นบ่าวที่ดี ความคิดเป็นนายที่เลว ทำให้การวางความคิดเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากหากไม่วางความคิด ความคิดจะเป็นนายเราทำให้นอนไม่หลับ กังวล จะใช้ความคิดได้มีประสิทธิภาพเราต้องรู้จักวางความคิด 

ถึงเวลาทำงานก็ใช้ความคิดเต็มที่ เมื่อไม่ได้ทำงานให้วางความคิดและมีสติพิจารณาความจริงของกายและใจ เมื่อจิตสงบทำให้ความคิดมีคุณภาพมากขึ้น จะเกิดปัญญาเมื่อใช้ความคิด ท่านอ.พุทธทาสได้ความคิดในช่วงบิณฑบาตแบบมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำ ความคิดดีๆจะผุดออกมา
ความคิดเป็นบ่าวที่ดี เป็นนายที่เลว                         พระไพศาล วิสาโลคนส่วนใหญ่เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเพราะความเครียดที่มาจากความคิดฟุ้นจนคุมไม่อยู่ จนมองว่าความคิดเป็นศัตรูทำให้ผลักไสความคิด แต่แท้จริงแล้วความคิดเป็นธรรมดาให้“รู้ทัน”ความคิดก็พอ รู้จักความคิดเป็นบ่าวที่ดีไม่ได้เชื่อความคิดทั้งหมด
 ความคิดห้ามไม่ได้ เหมือนกับการหายใจ                หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญวิปัสนากรรมฐาน -เปิดรับความคิด ดู รู้ อย่างเป็นกลาง ความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรา ไม่ไช่ของเรา เมื่อมองว่าครามคิดเป็นของเรา เราเป็นของความคิดทันทีส่งผลให้ความคิดสั่งให้เราไปวิจารณ์คนที่คิดแตกต่างจากเรา 

ความทุกข์ใจส่วนใหญ่แล้วเกิดจากใจ 
ก่อนจะจัดการทุกข์ ทราบก่อนว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีไว้ให้รู้
จัดการกับความทุกข์เริ่มจากรู้ทันอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นก่อน
ให้เห็น อย่างเข้าไปเป็น                                    หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

เพราะเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์ต่างกันเยอะเลย
เมื่อเห็นทุกข์ทุกข์ก็จะแยกออกจากตัวเรา ไม่มาครอบงำจิตใจเรา เช่นเดียวกับมีวางระยะห่างจากกองเพลิงมากเท่าไหร่ก็จะทุกข์น้อยลง “สติ” ช่วยให้เราออกห่างจากกองเพลิงนั้น ให้ดูด้วยใจเป็นกลาง 
ไม่นานความทุกข์ก็จะหายไปเพราะความทุกข์เองก็ไม่เที่ยง หรือให้ใจมีสมาธิต่อสิ่งอื่นความทุกข์ก็จะน้อยลง

ผู้เขียนมีเจตนาที่บันทึกและแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการสนทนานี้ หากท่านใดประสงค์ติดตามการบรรยายของพระไพศาล วิสาโล สามารถตามในช่องยูทูป zen sukato ได้นะครับ
SHARE
Written in this book
Mentality

Comments