เผชิญหน้ากับความกลัว
ฉันตื่นขึ้นมา พร้อมกับความกลัวในแต่ละวัน
ปัญหาในชีวิตที่ยังคงอยู่ ที่ยังหาทางออกไม่ได้ ที่ยังไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นอย่างไร

ฉันเผชิญหน้ากับความกลัวในใจของฉันเอง ถามตัวเอง ฉันกลัวอะไร
ใจฉันบอกว่า กลัวอนาคตจะไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการ กลัวความยากลำบากปัญหาที่จะตามมาในอนาคต กลัวการสูญเสีย กลัวความเจ็บปวด
แต่บางครั้ง ฉันเองก็ไม่รู้ว่า ฉันกำลังกลัวอะไร

ฉันถามตัวเองว่า ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นคืออะไร ฉันยอมรับได้หรือไม่
ฉันบอกตัวเองว่า สิ่งต่างๆเป็นของนอกกาย ผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดไม่ได้ทำให้ตาย

บางครั้งฉันบอกกับตัวเองว่า ถ้ามองความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้ ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วในชีวิต

บางครั้งใจมีกำลัง ดึงตัวเองออกจากความกลัวนั้นได้ แม้จะแค่ชั่วขณะหนึ่ง ให้ฉันผ่อนคลายลงได้

สุดท้ายความกลัวก็ยังคงอยู่
SHARE

Comments