ธรรมะ ธรรมชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้
มีคำพูดที่ว่า ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม ซึ่งก็เป็นความจริงสำหรับใครหลายคน
ทำให้เข้าใจว่า จริงๆแล้วธรรมะ คือสิ่งต่างๆที่พบเห็นอยู่ทุกวัน
ชีวิตคนเรา บางคนเจอสุขมากกว่าทุกข์ บางคนเจอทุกข์มากกว่าสุข

ธรรมะสอนให้วางใจให้เป็นเวลาเจอทุกข์ ทุกข์ก็ยังคงอยู่ แต่สอนให้เราทรมานน้อยลงจากทุกข์นั้น
เมื่อมีทุกข์ ทุกข์เกิดที่ใจ ให้ดูที่ใจ ให้เห็นทุกข์ 
พระท่านว่าให้เห็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นทุกข์

ไม่ใช่ว่าเราคอยแต่ดูใจ โดยไม่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เรายังคงต้องแก้ปัญหา แต่การดูใจจะทำให้ตั้งสติ คิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

สิ่งเหล่านี้ พูดง่าย แต่ทำจริงไม่ง่ายเลย การเผชิญหน้ากับความทุกข์ ไม่ง่ายเลยจริงๆ
เพราะความทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยาก 
พยายามรู้ตัว รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น มองสิ่งต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นคน
พึ่งตนเองให้มากที่สุด แก้ปัญหา ใช้สติ ใช้ปัญญา

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์อยู่เช่นกัน ให้มีกำลัง ก้าวผ่านไปได้
SHARE

Comments