Sky Change
แสงแนวทแยงสาดในยามเย็ม
สีฟ้าค่อยๆถูกไล่ เพื่อแต่งแต้มด้วยสีเหลือง ส้ม แดง
เมฆลอยผ่านด้วยรูปทรงอันเป็นอิสระ ไร้กระบวนท่า
ไม่มีการจัดรูปแบบ องค์ประกอบ และการวางต่ำแหน่งไว้ล่วงหน้า


ผันแปรอย่างไร้ท่วงท่า ทิศทาง หรือแม้แต่สีสัน
นี่อาจจะเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้ต้องมนต์ของมัน

ต่างเวลา ต่างสถาน และฤดู
ฉากหลังที่สร้างความงดงามในส่วนที่ขาดหายไป
ก็คงหนีไม่พ้นท้องฟ้าใบเดิมนี้

อาจมีหม่นในบางวัน หมองบางฤดู และครึ้มในบางเดือน
แต่มันก็คือความงามในอีกรูปแบบ
ที่อธิบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ภายในของท้องฟ้า

แม้จะมีสีที่ไม่ชอบ รูปแบบเมฆที่เกลียด หรือฤดูที่ไม่อยากเงยหน้ามอง
แต่สุดท้ายแล้ว... พูดไม่ได้เลยว่าจะรู้สึกแบบนั้นในทุกๆวัน


เพราะจริงๆแล้ว ชีวิตก็ยังมีช่วงเวลาที่น่าหลงไหลอยู่
SHARE
Writer
Monday_story
writer
Introvert

Comments