เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก :)
เราคือผืนดินที่มีน้ำและแสงแดดแบบเพรียบพร้อม
เรามีปุ๋ยจากธรรมชาติ เรามีแรงกายและแรงใจ
เรามีทุกสิ่ง
ยกเว้นเมล็ดพันธุ์...

                     แต่แล้ววันหนึ่ง
                     ใครบางคนได้เดินเข้ามายังผืนดินนี้
                     และเลือกที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก
                     เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง
                     เมล็ดพันธุ์แห่งการก้าวไปข้างหน้า
                     เขาเลือกที่จะหว่านมันลงผืนดินแห่งนี้

เรานั้น ที่เป็นดินผืนนี้
คอยเฝ้าดูแลเจ้าเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
หมั่นให้น้ำ หมั่นพรวนดิน ให้ปุ๋ย ให้ความอบอุ่นจากแสงแดด
จนเมล็ดพันธุ์ได้งอกเงยขึ้นมาเป็นต้นอ่อน ค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นในทุกวัน
และดูเหมือนว่ามันจะผ่านไปด้วยดี
ดูเหมือนว่ามันคงเติบโตเป็นต้นไม่ใหญ่ที่คอยให้ร่มเงา

แต่แล้ววันหนึ่ง...
พายุฝนก็ได้ถาโถมกระหน่ำลงมายังดินผืนนี้
ใครบางคนที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ก็ได้ปลิวหายไปกับสายฝน
ไม่มีที่ท่าว่าเขาจะกลับมา

ต้นอ่อนที่ต้องได้รับการดูแล
ถูกทิ้งไว้ท่ามกลางสิ่งอันตราย 

ไม่มีแสงแดดที่สะท้อนลงมา
สายน้ำกลายเป็นสีทอง

จนในที่สุด
ต้นอ่อนนั้นก็ต้องยอมแพ้ผ่ายและตายลง

                                          เราทำได้เพียงดูเมล็ดพันธุ์นี้ให้เติบโต คอยดูแล คอยให้ความรัก
                                                        แต่เราไม่มีปุ๋ยที่มากพอ เราเป็นผืนดินที่ไร้คุณภาพ
                                                                               เราทำให้เมล็ดพันธุ์นี้ต้องตายไป
                    เมล็ดพันธุ์ที่จากไปพร้อมกับใครบางคนที่เลือกมาหว่านเมล็ดลงบนผืนดินแห่งนี้แต่ไม่ว่ายังไงรากของเมล็ดพันธุ์นี้จะยังคงฝังอยู่ในผืนดิน 
รอวันที่จะงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
:)-------------------------------------------------------------------------
คุณต้นไม้ของเราที่เข้ามาสอนอะไรหลายๆ อย่าง
แต่วันนี้มีคนใหม่ที่เขาก็เลือกที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงผืนดินนี้เหมือนกันนะ
เราที่เป็นผืนดินควรที่จะปลูกต้นใหม่
หรือเลือกที่จะรอให้คุณกลับมาอีกครั้งกันนะ
SHARE
Writer
SENDSENTSENT
Roles
เรื่อยๆ เปื่อย ๆ

Comments