ความเชื่อ มีผลอย่างไร?
ความเชื่อหรือสิ่งที่เป็นแนวทางที่แต่ละคนใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของสังคม ส่งผลให้เราปฏิบัติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมหรือความเชื่อที่มาจากคนในครอบครัวส่งผลที่แตกต่างกันไป 
เมื่อพิจารณาทีละชุดความเชื่อ ทำให้เห็นว่าความเชื่อกำหนดพฤติกรรมเราได้มาก ส่งผลให้รู้สึกว่าหากมีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดจะถ่ายทอดความเชื่อให้อีกแง่มุมหนึ่ง
เช่น 
-ถนัดด้านคำนวณจะไม่ถนัดทางด้านภาษา 
ลองเปลี่ยนเป็น เราสามารถพัฒนาได้ทั้งสองด้านหากเราอยู่กับสิ่งนั้นมากพอ ไม่มีประโยชน์ที่จะเลือก
-มีเงินแล้วจะมีความสุข
ลองเปลี่ยนเป็น เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ความสุขมีลักษณะแตกต่างกันไปในทุกๆช่วง อยู่ที่เรามอง ดังเช่น
ความสุขในตอนเด็กนั้นง่ายแสนง่าย เพียงไอติมแท่งเดียวก็มีความสุขมากแล้วแต่พอโตขึ้นกับรู้สึกห่างไกลความสุขที่เรียบง่าย
- ยากเท่ากับทำไม่ได้
ลองเปลี่ยนเป็น ยากนั้นคือความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้น มันคงมีวิธีที่จะทำให้ถึงขึ้นกับ เหตุปัจจัยที่เราสร้างให้เหมาะสม ทำไม่ได้ขึ้นกับว่าได้ลองหรือยังและลองในวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ 
-ให้อภัยเพื่อคนอื่น
ลองเปลี่ยนเป็น เราโกรธคนอื่น คนที่เจ็บ/รู้สึกคือเรา  เราเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดีกว่าไหมหากไม่นำความรู้สึกเข้าไปด้วยแล้วเปลี่ยนเป็นคนสังเกตุเหตุการณ์

อยากชวนให้ผู้อ่านสำรวจว่าเรามีความเชื่อแบบไหนบ้าง และลองดูว่าปรับนิดเติมหน่อยจะรู้สึกสนุกขึ้นไหม 
SHARE
Written in this book
Mentality

Comments