น้อย แต่ มาก....
น้อย แต่ มาก ....

ชวนให้ทุกคนทบทวนความสุขกัน

บางทีความสุขอาจไม่ใช่คนที่มีมากกว่า

สุขแท้เกิดจากความต้องการที่น้อยต่างหาก

การต้องการมากจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ตั้งแต่

อยากแล้วบ้างก็อยากแล้วไม่ได้ก็นำมาซึ่งทุกข์

ส่วนคนที่ไม่อยากเพราะเกิดจากการพอและ

ขัดเกลากิเลสภายในก็จะมากไปด้วยความสุข

แท้ที่ยั่งยืน มาฝึกอยากให้น้อยเพื่อมากไปด้วย

ความสุขกันแล้วเราจะพบความมหัศจรรย์ของความ

น้อยแต่มากดูบ้าง....miracle aum....
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ

Comments