โตมาเป็นเด็ก
                                        "อายุ xx แล้วยังเด็กน้อยอยู่เลย"
                                              "เมื่อไหร่จะโตสะทีเนี่ย"

2 ประโยคที่ไม่ว่าจะผ่านอายุมากี่ปีต่อกี่ปีก็ได้ยินตลอดไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นจาก พ่อ แม่ ญาติๆ หรือว่าเพื่อนก็ดี คือตัวเราเองก็มีคำถามเว่ยว่า โตแล้ว กับ ไม่โต นี่เค้าวัดจากอะไรกันนะ?

เราเคยคิดว่าคนที่โตแล้ว คือ คนที่เริ่มมีหน้าที่หรือภาระบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบ คนที่ทำงานเป็นสาหลักของครอบครัว คนที่ดูภูมิฐานน่าไว้เนื้อเชื่อใจ คนที่ไม่ซุ่มซ่ามไม่งอแง 

แต่เอาจริงๆนะคนเราโตขึ้นด้วยวัยวุฒิ วุฒิภาวะ ความคิดความอ่าน แต่เป็นคนคนเดิมในแบบที่เป็นมาตลอดไม่ได้หรอ? 

เราเข้าใจนะที่คนอื่นมองมาที่เราจะคิดว่าเราไม่โต เด็กโข่ง เด็กน้อย บลาๆ แล้วแต่จะหาเรียกกัน เราไม่เถียงหรอกก็เรายังเป็นเราเหมือนเดิมที่ตอนเด็กๆเคยเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่คนอื่นไม่เคยมองเข้ามาคือความคิดของเราจริงๆ

เรามีการวางแผนให้กับตัวเราเองในแบบที่ถ้าเรายังไม่โตเราคงทะเลาะกับความคิดของตัวเองแน่ๆ เรารู้จักอดทนอดกลั้น ใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เราอาจจะเป็นคนซุ่มซ่ามแต่เราก็ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นและดีขึ้นด้วย การกระทำของเราไม่ได้ทำให้ใครต้องมาเดือดร้อนทีหลังนี่หายความว่าเราโตแล้วมีความรับผิดชอบหรือเปล่า?

ผู้ใหญ่หลายคนที่บอกว่าตัวเองโตแล้วบางคน (ย้ำว่าบางคน) เป็นคนที่แบบถ้าเราโตมาเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแน่ๆ นี่หมายความว่าเขาโตแล้วมั้ยนะ?

เราโตแล้วนะ โตมาเป็นเด็ก ที่ถ้าจะบอกว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยก็แล้วแต่คนมอง เราแค่โตมาเป็นเด็กในแบบที่เราจะชอบตัวเองไม่ว่าจะอายุ 10 ขวบ 20 ขวบ หรือ 22 ปีหรือมากกว่านี้ เราก็คงจะโตขึ้นเป็นเด็กคนเดิมนั่นแหละ 

โ ต แ ล้ ว น ะ ด อ ย = มี ค ว า ม คิ ด , ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ตั ว เ อ ง แ ล้ ว น ะ 
 
SHARE
Writer
karnjotwin1997
Student
แค่จุดเล็กๆบนพื้นที่กว้าขวางบนโลกใบนี้

Comments