ปัจจุบัน ป ล่ อ ย ว า ง
เป็นสองคำที่มักถูกนำเสนอคู่กัน โดยเชื่อมโยงถึงลักษณะการใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบัน คือรู้ตัว คิด และทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจ ดังเช่น ศิลปะการเขียนพู่กันให้งดงามมีเคล็ดลับอยู่ที่ 1.ไม่คิดถึงผลลัพธ์ 2.อยู่กับลายเส้นที่กำลังจรดลงบนกระดาษ เมื่อวางใจต่อเป้าหมายและสร้างเหตุปัจจัยของปัจจุบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายก็ไม่มีเหตุที่ต้องกังวล


This moment is full of wonder -Thich Nhat Hanh เมื่อได้มีโอกาสนั่งนิ่งๆโดยที่ห่างจาก social media ที่ฝึกให้เราทั้งหลายใช้ความคิดไปถึงสิ่งที่เคยผ่านมาหรือสิ่งที่อยากได้เมื่อเทียบกับผู้อื่น 
ทำให้ได้พิจารณาว่าแต่ละคนนั้นมีในสิ่งที่แตกต่างกันไป หากนำใจไปเปรียบเทียบย่อมเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ จะดีกว่า...ไหม ถ้ามองเห็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่พิเศษได้ เช่น เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบันไดให้เราได้เรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้น หรือแม้แต่เช้าวันใหม่ก็เป็นสิ่งพิเศษ ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสมีชีวิตได้ตลอดไป หรือบางคนไม่สามารถเจอแล้วก็เป็นได้ 
ขอให้ใช้ปัจจุบันให้มีความหมายต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น พร้อมกับลองปล่อยวางต่อเป้าหมายและตรวจสอบปัจจุบันว่าสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นไหม

SHARE
Written in this book
Mentality

Comments