ก า ร เ มื อ ง เ รื่ อ ง รั ก


ตอนที่ ๒
แนวคิดของคนรุ่นใหม่กับการเมือง


เมื่อคนรุ่นใหม่มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น แน่นอนว่าต้องเกิดการขัดแยกระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า(อนุรักษนิยม)อย่างแน่นอน จึงเกิดการประท้วงของคนรุ่นใหม่มากมายอย่างที่เราเห็นตามข่าว หรือตามหนังสือพิมพ์ เช่นกลุ่มนักศึกษาไปประท้วงเรื่องให้รัฐบาลยกเลิกการคงอยู่ของ พรก. ฉุกเฉิน เพราะเกรงว่าจะใช้ในทางที่ผิดประเภท อาจจะเป็นการใช้รักษาอำนาจ 

และอีกกรณีหนึ่งคือกรณีอุ้มหาย ของคุณวันเฉลิม สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยต่างแดนในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางรัฐบาลมิได้แสดงออกถึงความรักผิดชอบในเรื่องนี้เลย
จึงทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่รักในประชาธิปไตยเกิดความไม่พอใจ ในความอยุติธรรมในประเทศไทยSHARE
Written in this book
ก า ร เ มื อ ง เ รื่ อ ง รั ก
มุมมองทางการเมืองของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิด และมุมมองการเมืองในมุมใหม่ ของ 2nicx คนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมือง และใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าว นักวิชาการ และนักวิจารณ์การเมือง
Writer
2nicx
Writer
ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สำ คั ญ

Comments