Way of life ใช้ชีวิตกับCovid19
    โควิด19หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้เเพร่ระบาดไปทุกที่ทั่วโลก ในปัจจุบันได้สร้างปัญหาและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทุกมุมโลก
    ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย อันเนื่องมาจาก ไวรัสชนิดนี้ได้คร่าชีวิตนับแสนรายทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบในทุกด้าน
เป็นสาเหตุให้เกิดความปกติในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่(New Nomal)ซึ่งเป็นคำที่ Bill Gross
ผู้จัดการกองทุนชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ในปี2008 ซึ่งท่านได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์สิ่งใหม่New Nomal ในทุกๆด้าน

ด้านธุรกิจ/การท่องเที่ยว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จึงทำให้การทำงานของบุคลากรเปลี่ยนไป เป็นเหตุให้พนักงานบางคนที่มีอาการไอ,จาม,ตัวร้อน ได้รับอนุญาตให้ลากลับไปทำงานที่บ้านได้ หรือเรียกว่า Work from home
    ทำให้กิจการหรือที่ท่องเที่ยวหลายแห่งปิดตัวลงด้วยเช่นกัน

 SHARE

Comments