Illuminati อิลลูมินาติ
Illuminati อิลลูมินาติ เดิมคือ สมาคมและขบวนการของกลุ่มคนที่ต้องการที่จะใฝ่หาคำตอบ สำหรับคำถามในจักรวาล พวกเขาเป็นผู้อยากรู้อยากเข้าใจ เป็นนักศึกษา เป็นนักปราชญ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ ชื่อของพวกเขาหมายถึง ผู้รู้แจ้ง นั้นคือที่มาดั่งเดิมของขบวนนี้

อิลลูมินาติเริ่มจาก0 ตอนที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิก เรืองอำนาจ คนกลุ่มหนึงได้พบกันอย่างลับๆ เพื่อทำการศึกษา และ ค้นคว้าในสิ่งที่ที่ถูกศาสนจักรห้ามเอาไว้ แต่ศาสนจักรก็ไม่เลิกรา พวกเขาตามกวาดล้างสมาคมแห่งการรู้แจ้ง บีบให้พวกเขากลายเป็น สมาคมลับ และ เมื่อวันเวลาผ่านไป ตามนัยยะที่ได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จึงสรุปกันว่า เกิดการแตกแยกภายในกลุ่มของอิลลูมินาติ หรือที่เรียกกันว่า "เหตุไฟไหม้"

อิลลูมินาติปรากฎตัวอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 18 ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1776 ที่เมืองอิงก็อลชตัท ราชอาณาจักรบาวาเรีย ในประเทศเยอรมันปัจจุบัน ชายคนหนึงชื่อว่า อาดัม ไวส์เฮาฟท์ ได้ก่อตั้งสมาคมแห่งการรู้แจ้งที่รู้จักในชื่อภาษาละตินอีกครั้งว่า อิลลูมินาตุส หรือ อิลลูมินาตินั้นเอง ไวส์เฮาฟท์ก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นภายหลังผิดหวังกับองค์กรฟรีเมสันที่ไม่ค่อยเปิดรับความคิดเขาเท่าไหร่ ไวส์เฮาฟท์จึงก่อตั้งสมาคมของตนเองขึ้นมาโดยมีโครงสร้างและระดับเฉกเช่นเดียวกับฟรีเมสัน แต่ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความเชื่อของเขาเองมีจุดมุ่งหมายต่อต้านความงมงาย (superstition), ต่อต้านลัทธิหมิ่นประมาท (obscurantism), ต่อต้านอิทธิพลของศาสนาในชีวิตผู้คน รวมถึงต่อต้านการใช้อำนาจรัฐในทางผิด อิลลูมินาติของไวส์เฮาฟท์ เป็นทั้งมิตรและคู่แข่งกับ องค์กรฟรีเมสัน ซึ่งเชื่อว่า แยกตัวมาจากอิลลูมินาติดั่งเดิม เราเรียกอิลลูมินาติที่ก่อตั้งโดย อาดัม ไวส์เฮาฟท์ว่า อิลลูมินาตแห่งบาวาเรีย(Bavarian Illuminati) พวกเขามีความพยายามที่จะฟื้นฟูอิลลูมินาติที่แตกแยกจาก"เหตุไฟไหม้" ให้กลับมารวมศูนย์อีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ

ปัจจุบัน อิลลูมินาติ กลายเป็นชื่อที่ติดหูในฐานะทฤษฎีสมคบคิด ที่ผู้คนเชื่อว่า อิลลูมินาติ ไม่ได้มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์ และ เป็นแค่องค์กรปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเกมทางการเมือง แต่ทว่าความจริงแล้ว หลักฐานเอย จากพันธบัตรสหรัฐ มันก็ชัดเจนแล้วว่า การมีอยู่ของอิลลูมินาติ มีอยู่จริง แต่ในหลายๆประเด็น ก็ต้องยอมรับว่า พวกเขาถูกเติมสีตกแต่งไปเยอะ และ นั้นยังไม่นับ "เหตุไฟไหม้"

"เหตุไฟไหม้"(Fire) เป็นคำนิยาม การแตกแยกและการล่มสลายของขบวนการอิลลูมินาติดั่งเดิม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้รู้แจ้งทั้งหลายแตกออกเป็นหลายสาขา ลัทธิ และ กลุ่มการเมือง ไม่ว่าจะ ฟรีเมสัน , ไซออนิสต์ , ไพรเออรีออฟไซออน , ฮัชชาชียะห์หรือที่ชาวยุโรปรู้จักกันในชื่อ แอสซาสซิน และยังรวมถึง อิลลูมินาติแห่งบาวาเรีย ซึ่งก็คือ อิลลูมินาติ ที่ผู้คนเข้าใจกัน

การแตกแยกนั้น มีหลากหลายปัจจัย ทั้งความแตกแยกทางวิธีการ วิธีคิด เป้าหมาย และ การแตกคอกันในเรื่องผลประโยชน์

ส่วนอิลลูมินาติดั้งเดิมนั้น ไม่มีใครรู้สถานะ และ ชะตากรรมของพวกเขาว่าพวกเขาได้ล่มสลายหายจากไปแล้ว หรือ ยังคงอยู่ และ ดำรงแนวทางอย่างสันติเหมือนเดิมต่อไป แต่ก็ไม่มีใครรู้ หลัง"เหตุไฟไหม้" ก็ไม่มีใครกล่าวถึงพวกเขา
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments