เงินมี สุขภาพมา
หนักใจมั้ย ที่วิถีชีวิตปัจจุบันของเราทุกคน ต่างก็ต้องพึ่งพาเงินในการรักษาพยาบาล ยิ่งมาตรฐานการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนั้นจะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ วิทยาการชั้นสูงและเทคโนโลยี ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทย และ ทุกชนชั้นในประเทศไทย โรงพยาบาลหลายแห่งของภาครัฐ ไม่ได้มีระบบการจัดการและการรักษาที่ดีเต็มร้อยแก่ ผู้ป่วย ทำให้ผู้คนต้องหันหาโรงพยาบาลเอกชน และ ระบบประกันภัย นี้คือจุดเริ่มต้น ของวิถีชีวิตใหม่ หรือ New normal ของคนไทยที่แท้จริง

เป็นเวลาหลายปี ที่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยถูกวิพากวิจารณ์ถึงการตกต่ำในการจัดการรักษาผู้ป้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบ และ ราคาถูก เนื่องจากที่ผ่านมา การรักษาโรคต่างๆ ในประเทศ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ในวงการพยาบาลภาครัฐ และ มีระบบที่ออกแบบอย่างดี ในการดูแล คุ้มครอง และ รักษาผู้ป้วย ไม่ว่าจะสวัสดิการ การดูแล ค่าใช้จ่าย ที่ภาครัฐควรดูแลประชาชน และ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนผู้เสียภาษี แต่ทว่า สิ่งที่เราเห็นคือ โรงพยาบาลท้องถิ่น กลับไม่มีความพร้อมที่จะรักษาในรูปแบบที่ก้าวหน้า ทันสมัย และ คุ้มครองดูแล ผู้ป่วยอย่างดี หลายครั้งที่ผู้เขียนเดินทางไปโรงพยาบาล เห็นภาพอนาจใจ ห้องรวมของโรงพยาบาลที่หนาแน่นเกินไป การรักษาด้วยเทคโนโลยี และ วัสดุที่ไม่ได้ทันสมัย และการรักษาที่ไม่ได้ทัดเทียมกัน ทำให้การจัดการสาธารณสุขแก่คนไทยจึงตกต่ำ ทั้งๆที่ หมอไทย พยาบาลไทย ไม่ได้ขาดฝีมือ

ทว่า ปัญหาที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยตกต่ำ มาจากภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญน้อย และ ไม่ค่อยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่การปรับปรุงโรงพยาบาล สถานพยาบาล และ แม้แต่โครงการวิจัยของหมอไทย ทำให้ วงการสาธารณสุขไทย จึงไม่ได้ก้าวหน้าดังที่ควรเป็นเสียที

เมื่อปัญหา จากการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพพอแก่คนไทย ในสถานพยาบาลของรัฐ ทำให้หลายๆคนจึงหันไปหาโรงพยาบาลเอกชน ที่มีวิทยาการ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ แต่ทว่า มันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่แพ้ และ เพื่อที่จะเข้าหาวิทยาการที่ก้าวล้ำในการรักษาและดูแลสุขภาพ คุณจะต้องมีเงิน หลายคนมีเงินเดือน ก็ทำประกันชีวิต เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลที่ทันสมัย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้มีเงินเป็นรายเดือน และ เป็นชนชั้นรากหญ้าส่วนใหญ่ กลับเผชิญกับการรักษาพยาบาล ที่นับวันจะยิ่งนั่งอยู่ที่เดิม ไม่ขยับไปไหน

คุณคิดว่า มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะต้องเรียกร้อง การปฏิรูประบบสาธารณสุขของคนไทยให้ทันสมัย รองรับผู้ป่วย และ ดูแลผู้ป่วยอย่างดี รวมถึงราคาย่อมเยา เหมาะสมกับคนไทย ผู้เขียนคิดว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรเรียกร้องสิทธินี้ ในการปรับปรุง1ในมาตรฐานที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments