วันที่ยืนได้ ด้วยพลังแห่งรักแท้และบริสุทธิ์ใจ
เชื่อพลังรักแท้และบริสุทธิ์ของแม่ไหม?

พลังแรกที่ทำให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง...

และเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังนี้โอบกอดเสมอ...

วันที่เราซึมเศร้า...ไม่ว่าจะเป็นการโอบกอดของแม่ในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงแม่ หรือเป็นการโอบกอดใครสักคนที่มาจากความบริสุทธิ์ใจและที่เราเชื่อว่าเป็นรักแท้ของเรา สามารถบำบัดเราได้...ในวันที่เราซึมเศร้า ขอให้หันมองกลับมาที่รักแท้ของเรา...เป็นการบำบัดที่อบอุ่นที่สุด...จงเชื่อในพลังแห่งรักแท้...

พลังที่2ที่เราอยากให้นึกถึงพลังแห่งการรักตนเอง...ในวันที่รู้สึกแย่☔️เราอยากให้เอามือโอบกอดตัวเอง และพูดปลอดใจตัวเองว่าเธอจะผ่านมันไปได้ คนทุกคน self-talk กับตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ขอให้เราพูดกับตัวเองดีๆ ขอโทษและขอบคุณตัวเรา เราอาจจะไม่สามารถคิดบวกกับตัวเองได้100% แต่ทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวัน แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลง...

พลังที่3 พลังแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ปล่อยวาง การนั่งวิปัสสนา การสวดมนต์ไหว้พระ 
หรือหากไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ การสวดอ้อนวอนมีในทุกศาสนา หันมาสนใจและสวดอ้อนวอนอย่างตั้งใจ ก็ทำให้เราคิดบวกกับตัวเองได้เช่นกัน...เราเชื่อศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี..

พลังที่4 พลังของกฎจักวาล กฎแห่งแรงดึงดูด หากคิดลบ-การกระทำก็จะลบ แต่หากเราคิดบวก-การกระทำเราก็จะบวก เราอยากให้ลองมองโลกใหม่ เปลี่ยนแปลงจากภายใน แล้วสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนตาม กฎแรงดึงดูดจะดูดสิ่งเดียวกันเข้าหากัน หากอยากเปลี่ยนโลก ให้เปลี่ยนที่ใจเรา...

ลองทำสิ...เราเชื่อว่าเธอทำได้...SHARE
Writer
HeartLockets
Writer,blog,diary
Positive vibes, Positive thinking Journal บันทึกไว้ให้เป็นบวก

Comments