วันที่ฉันมั่นใจกับบุคลิกภาพ INTJ ของตนเอง
วันที่ร้อนระอุในเดือนเมษายนเข้าใกล้เดือนพฤษภาคมนี้ ฉันตั้งใจว่าจะไม่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวเองอีกต่อไป แต่ไม่รู้ว่าจะลงในสตอรี่เมื่อไหร่เพราะตั้งใจว่าจะค้นหาข้อมูลให้ถึงที่สุดเกี่ยวกับบุคลิกนี้ แล้วเอาส่วนนั้นไปพัฒนาข้อดีข้อเสียของตัวเองให้มีความสมดุล ใครที่เคยอ่านสิ่งที่ฉันเขียนหรือแสดงความคิดเห็นไปก็…ขอลบสตอรี่เก่าทิ้งเพื่อการเข้าใจแล้วกัน

ในช่วงแรกฉันได้เขียนอธิบายถึงตัวแบบทดสอบจากเว็ปไซต์ 16personalities ที่เป็นเว็ปไซต์หนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในการบอกถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพ แน่นอนว่าฉันทำและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ INFJ-T โดยที่มีฟังชั่งก์ Introverted 71% Intuitive 58% Feeling 58% Judging 58% และเป็นบุคลิกแบบ Turbulent และฉันก็คิดว่าคงเป็นแบบนั้นจริงๆ (?) จนกระทั่งฉันเริ่มสงสัยและศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพต่างๆ เหล่านี้ จนเกิดความสงสังว่าฉันกำลัง mistyped มีมุมมองแบบ NF จริงหรือเปล่า เพราะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ตรงกันพอสมควร เช่น วิธีคิดการมอง

ฉันตั้งคำถาม สงสัยอยู่พักใหญ่ และพยายามหาคำตอบจากหลายแห่ง หาคำตอบจนกว่าจะมั่นใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง NF/NT ไปจนถึงการหาข้อมูลจาก Youtube/Quora กระทั่งวันหนึ่ง ฉันก็ได้ทำทดสอบอีกครั้งโดยเว้นระยะเวลาการทำแบบทดสอบ คราวนี้ฉันไม่ได้ทดสอบแค่เว็ปไซต์ 16personalities เพียงอย่างเดียว แต่มีไปจนถึงเว็ป truity, punnki, personalitymax ผลลัพธ์คือ INTJ จนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปให้ตัวเอง


“16personalities” Introverted 60% Intuitive 60% Thinking 69% Judging 54% และเป็นบุคลิกแบบ Assertive = INTJ-A
“truity” Introverted 66% Intuitive 56% Thinking 74% Judging 70% = INTJ
“Personalitymax” Introverted 95% Intuitive 74% Thinking 58% Judging 89% = INTJ
“Punnki” Introverted 84% Intuitive 54% Thinking 76% Judging 70% = INTJA (Te) *เว็ปนี้กำลังพัฒนาแต่น่าสนใจ ซึ่งแบ่งเป็นอีกสี่ไทป์ย่อยว่าใช้ฟังชั่นก์ไหนมากกว่า

หลังจากนั้นฉันก็เชื่อมั่นว่าฉันเหมาะกับไทป์นี้มากที่สุด (อย่าพยายามเป็น INTJ เพราะคิดว่าดูเจ๋ง แต่จงเป็นตัวเอง ไม่ใช่ INTJ เจ๋งทุกคน) เพื่อนในกลุ่มที่เป็น INTJ และกลุ่มอื่นๆ ของฉันแนะนำว่าให้ฉันหยุดทำเทสของ 16personalities!!!!!
เพราะข้อมูลกำกวมและยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะ มีสิ่งที่เรียกว่า borderline คือการสับสนอยู่ตรงกลางระหว่างไทป์ A และ B ให้ลองทำของเว็ปที่เขาแนะนำและเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมกับแชร์ประสบการณ์จากมุมมองของ INTJ ที่มอง INFJ ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะแชร์ฟังชั่นก์เดียวกัน แต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมา​ ฉะนั้นหากทำเทสแล้วควรศึกษาให้แน่ใจจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอว่าเราเป็นไทป์นั้น​

หลายคนอาจจะทำแบบทดสอบหลายรอบแล้วไม่ตรงกันสักที ฉันแนะนำว่าให้ค้นหาตัวตนให้เจอ ในเว็ปไซต์ https://personalityjunkie.com/functions-ni-ti-fi-si-ne-te-fe-se/ ได้ระบุถึงฟังชั่นก์ต่างๆ โดยที่ไทป์ของเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถึงแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาฟังชั่นก์ต่างๆ บางครั้งตัวตนเราก็อาจจะไม่ใช่ไทป์ที่เราเป็น แต่มันขึ้นอยู่กับทักษะที่เราต้องการใช้ในแต่ละวัน ทักษะที่เราต้องปรับตัว และไม่สามารถเป็นสองไทป์พร้อมกันได้ (ตอนแรกฉันก็คิดว่าไทป์มันเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม แต่ที่จริงทางทฤษฎีมันคือการเพิ่มลดของฟังชั่นก์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์)

หากพิจารณาถึงฟังชั่งก์ที่แต่ละไทป์ระหว่าง NF/NT แต่ละไทป์จะมีฟังชั่นหลักอยู่ 4 ฟังชั่นก์เรียงตามลำดับมากไปจนถึงน้อย
NF จะใช้ฟังชั่นก์ Introverted Intuition (Primary Function) Extraverted Feeling (Secondary Function) Introverted Thinking (Tertiary Function) Extraverted Sensing (Least Function) = Ni-Fe-Ti-Se
NT จะใช้ฟังชั่นก์ Introverted Intuition (Primary Function) Extraverted Thinking (Secondary Function) Introverted Feeling (Tertiary Function) Extraverted Sensing (Least Function) = Ni-Te-Fi-Se

สรุปฟังชั่นก์ NT/NF คร่าวๆ (สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง)
Ni คือการมองภาพรวม การมองหาความหมายและจุดมุ่งหมายอย่างลึกซึ้ง โดยที่ Ni มีแนวโน้มจะคิดถึงไอเดียที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม
Te คือการมองหาการจัดการหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยจะใช้ตรรกะและเหตุผลคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การวางแผนและการดำเนินการให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย (work oriented)
Fe คือการใช้ความรู้สึกเพื่อรับรู้ถึงผู้อื่น การฟังเพื่อทำความเข้าใจทางด้านอารมณ์และปฏิกิริยาของผู้อื่น รวมไปถึงการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ให้คุณค่า และมีจุดมุ่งหมายคือการทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจไปจนถึงการให้แรงบันดาลใจ
Fi คือคุณค่าความเชื่อในความรู้สึกที่อยู่ภายในตัวตนของตนเอง โดยจะยึดมั่นความจริงและความถูกต้องเป็นหลัก
Ti คือการแสดงหาความเข้าใจเชิงตรรกะ โดยจะค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ผู้คนและความคิดของพวกเขา
Se คือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า Se ช่วยให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

*ข้อพิจารณา ฟังชั่นก์ต่างๆ เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการพัฒนา อาจจะเกิดข้อเสียและสับสนในความคิด การรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์​ของตนเอง

อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะสับสนระหว่างสองไทป์นี้ (หรือแม้แต่ไทป์อื่น) เพราะว่าสองไทป์นี้แชร์ฟังชั่นก์เหมือนกันคือ Ni/Se แต่ที่แตกต่างกันคือ Te-Fi/Te-Ti และมีความแตกต่างในเรื่องของมุมมองในฟังชั่นก์ที่สองและฟังชั่นก์ที่สาม ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์เราเป็นผู้จัดการและไม่ประทับใจลูกจ้างที่ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเพียงพอ ถ้าจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับลูกจ้างคนนั้นจะทำอย่างไร
NT – (Te) จะดูในเรื่องของคุณภาพการทำงาน ผลลัพพ์ของงาน เวลาของการทำงาน หรือหลักฐานในการประเมินผลงาน ซึ่ง NT จะดูในเรื่องของ performance ในตัวบุคคลมากกว่า
NF – (Fe) จะดูในเรื่องของจริยธรรมในการทำงาน การอุทิศตนในการทำงาน ความซื่อสัตย์หรืออะไรก็ตามที่เขากำลังพยายามให้ดีที่สุด ซึ่ง NF จะดูเรื่องของสิ่งที่เขากำลังพยายามที่จะทำ

หรือความแตกต่างจากสถานการณ์ที่ NF/NT ถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่ต้องจะเข้าร่วม
NT – (Te) จะคิดถึงความจำเป็นและข้อดี/ข้อเสียของการเข้าร่วมงาน โดยจะตรวจสอบถึงแผนงานที่จะทำในแต่ละวันก่อน คิดเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรต่อตนเอง และจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเพื่อเป็นค่าเสียเวลา และอาจคำนึงถึงสถานที่ ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดีจากการเข้าร่วม ถ้าหาก Te สามารถหาเหตุผลที่ดีในการเข้าร่วมได้ ก็จะกลับมาคิดถึงคุณค่าความสำคัญของตัวเอง (Fi) และหาวิธีจัดการกับมัน โดยอาจจะตรวจสอบถึงเหตุผลของงานเลี้ยงสังสรรค์และคิดว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นกว่านี้
NF – (Fe) จะนึกถึงความสำคัญของบุคคลที่เชื้อเชิญไป และส่งผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผลกระทบกับภาพลักษณ์ของสาธารณะเกี่ยวกับตัวเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อม (เครื่องแต่งกาย อารมณ์…) โดยที่ (Ti) จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ เช่น ได้เรียนรู้อะไรจากงานสังคมและจะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการเข้าใจผู้คนอย่างไร

หรือสถานการณ์ในการสื่อสาร
NF ใช้ Ni-Ti จากไอเดียของพวกเขาและใช้ Fe ในการแสดงออก ในการใช้ภาษา NF มีแนวโน้มที่จะใช้คำสั้นๆรวบรัดและไม่อคติ (Ti) โดยใช้ความคิดภายในและแสดงออกออกอย่างเหมาะสม (Fe) ฟังชั่นก์ Ti ทำให้พวกเขาชอบที่จะเขียนเพราะทำให้พวกเขาเลือกใช้ภาษาและความละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวล
NT ใช้ Ni-Fi ในการสร้างความสนใจและใช้ Te ผ่านความคิด NT จะใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา โดยสร้างแรงจูงใจจากไอเดีย บางครั้งอาจจะไปกระทบความรู้สึกของผู้อื่น เพราะเขาคิดอย่างไรก็พูดแบบนั้นออกไป อาจมีการใช้ภาษาที่ไหลลื่นและเป็นระบบ โดย Te จะใช้เรื่องของการทำสถิติ กราฟ หรือรูปแบบภาพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ตรรกะเชื่อมโยงเหตุและผล

ที่ยกตัวอย่างมานี้ ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ใช่ NF แน่นอน อย่างประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่ม ฉันมักจะจัดระเบียบการทำงานของแต่ละคน​ ตั้งวันกำหนดส่ง ตั้งวันแก้ไขงาน ฉันให้อิสระในการทำงานกับทุกคนแต่ผลงานจะต้องออกมาดี ฉันไม่สนใจว่าพวกเขาจะจัดการตัวเองอย่างไรแต่งานต้องเสร็จ หรือในเรื่องของงานสังสรรค์ เห็นชัดคือเรื่องของงานรับปริญญา ฉันไม่เข้ารับโดยไม่ต้องคิดมาก ฉันมองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันสำหรับตัวฉันเอง (แต่เห็นข้อเสียเยอะกว่า) และโชคดีคือครอบครัวของฉันเข้าใจเหตุผลที่ฉันไม่เข้ารับปริญญา ฉันอธิบายเหตุและผลไปจนถึงการใช้เงินที่สิ้นเปลือง คนเยอะ เสียเวลา หรือแม้การได้รูปภาพมาสักใบเพื่อความภาคภูมิใจ ฉันไม่สนใจว่าจะต้องทำตามพิธีการ ในเมื่อเป้าหมายของพ่อฉันคือการเห็นฉันเรียนจบ ซึ่งฉันก็ทำมันจนถึงเป้าหมายเรียบร้อย

เมื่อพิจารณาภาพรวมของ INTJ จากแบบทดสอบ ฉันยกตัวอย่างเล็กๆ INTJ มักมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลยุทธ์ ที่ต้องการว่าระบบทำงานอย่างไร และดำเนินอย่างไร หรือแม้แต่การคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดผลลัพธ์ขึ้นเชิงตรรกะ NT มักสนุกสนานกับแนวคิดในเชิงลึก ทุ่มเทและพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย โดยอาจจะมีการวางแผน การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ

NT ชอบความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว อีกทั้งความมั่นใจในความคิดของตัวเอง ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและความรับผิดชอบ ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบและการไปถึงเป้าหมายหรือการทำงานให้สำเร็จ NT ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อยมีเพื่อน ชอบอยู่กับคนกลุ่มน้อยๆ NT ชอบที่จะเรียนรู้ (ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ) ชื่นชอบวิชาทฤษฏีที่ซับซ้อน และยังหาความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

NT ไม่ชอบพูดเรื่องไร้สาระ หรือคำถามที่คิดต่อไม่ได้ บางครั้งอาจจะหงุดหงิดใจเมื่อคนทั่วไปไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด แต่ NT บางคนก็มีเหตุผลในการที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้ฟังถึงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด NT ไม่สนกติกาสังคมว่าจะมีคุณธรรมหรือศีลธรรมแค่ไหน พวกเขาสนแต่สิ่งที่จะได้มาหากสิ่งนั้นมีเหตุและผลกับพวกเขาเพียงพอ NT อาจมองว่าเป็นคนหยิ่งและชอบตัดสินคน ต้องการความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปจนอาจละเลยผู้อื่น

NT มักจะเหมาะในงานที่เกี่ยวกับ Science เช่น Math, Physics, Finance… หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง ข้อนี้ฉันไม่เห็นด้วยและโต้แย้งเลยว่า NT ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเรื่องพวกนี้ หลายคนที่ฉันเจอ​ มองชาว NT และคาดหวังว่าพวกเขาจะต้องฉลาดในเรื่องพวกนี้ ฉันคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผล ทุกอย่างเป็น Science ได้หมดแม้แต่เรื่องของปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม จิตวิทยา​ มันขึ้นอยู่กับ approaches และ methods นั่นคือวิธีการคิดการมอง ซึ่งฉันชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ถ้าไปค้นหาข้อมูลจะพบว่าชาว NT มีอาชีพที่หลากหลายมาก เช่น Friedrich Nietzsche/ Karl Marx/ G.W.F. Hegel ที่เป็นนักปรัชญา (ไอดอลที่ฉันชื่นชอบแนวคิด) Ludwig van Beethoven/ Jay-Z/ Annie (st. Vincent) Clark เป็นนักดนตรี (ดูเพิ่ม: http://www.intjvision.com/intj-famous-people/)

ในเรื่องของความสัมพันธ์ NT มักจะไม่ค่อยสนใจรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ก่อประโยชน์ให้ตัวเอง พวกเขามองหาความฉลาด การใช้เหตุและผล หากพวกเขาพบว่าคนรักของเขาไม่ได้มีเหตุผลพอที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น เขาสามารถบอกเลิกได้โดยไม่สนใจถึงความรู้สึก ยามอกหัก ชาว NT จะชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองและนั่งทบทวนเรื่องราวต่างๆ เงียบๆ ถ้าหากพวกเขาหาเหตุผลที่เหมาะสมกับเขาเองเจอ พวกเขาจะไม่รู้สึกเสียใจกับความรู้สึกนั้นต่อไป (ไม่ปฏิเสธ ฉันไม่สนใจว่าความรักมันจะเป็นยังไง ฉันไม่ทนกับสิ่งที่ฉันไม่เห็นว่าเกิดประโยชน์ ไม่ใช้คำว่าความรักมายึดติดตัวเองหากความรักที่เจอแย่)

ในมุมมองของฉัน ฉันว่าการที่คนอ่านแล้วมอง INTJ ว่าต้องเป็นเหมือนในแบบทดสอบนี่เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล แบบทดสอบไม่มีตัวชี้วัดอีกหลายอย่าง ไม่สามารถถึงรายละเอียดเล็กน้อยของแต่ละคนได้ แต่แค่บอกถึงภาพรวมของไทป์นั้น ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่า INTJ ทุกคนจะต้องมีบุคลิกเหมือนแบบทดสอบเสมอไป INTJ บางคนเฮฮามาก บางคนมองโลกในแง่ดีพยายามช่วยเหลือคนอื่นพร้อมกับพัฒนาตัวเอง บางคนเงียบขรึม บางคนก็มองโลกในแง่ลบจนทุกอย่างดูแย่ไปหมด บางคนก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงจนไม่มีใครอยากคุยด้วย และที่สำคัญ INTJ ไม่ได้ฉลาดทุกคน บางคนไร้ตรรกะและเหตุผลก็มี บางคนใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลก็มี ฉะนั้นแบบทดสอบมันเป็นเพียงภาพรวมที่บ่งบอกถึง “ลักษณะภาพรวมของคุณ” แต่ไม่ได้บ่งบอกว่า “สิ่งที่คุณเป็น”

แต่ที่จริงชาว NT ก็มีความซับซ้อนอยู่หลายอย่าง เช่น ไม่ชอบการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่บางครั้งตัวเองก็มีอารมณ์มากมาย ไม่ค่อยชอบการอยู่กับผู้คนแต่ก็มีเรื่องที่อยากคุย ชอบการอยู่คนเดียวแต่บางทีก็เหงา อารมณ์อ่อนไหวแต่ก็ไม่อยากแสดงความรู้สึกออกมา เมื่อนัดใครสักคนจะมาถึงก่อนเวลาแต่บางครั้งก็มาสาย เข้าใจว่าอารมณ์ทำงานอย่างไรแต่ไม่เข้าใจอารมณ์ อาจจะดูเหมือนรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้อะไรเลย เฉลียวฉลาดแต่บางครั้งก็ทำเรื่องไร้สาระบ่อยครั้ง เป็นผู้นำที่ดีแต่ก็เกลียดการนำ ไม่สนใจสิ่งที่เกี่ยวกับผู้คนแต่ก็แคร์กับคนของพวกเขา ฉันยอมรับตัวเอง บางครั้งฉันก็พูดมากหรือบางครั้งฉันก็ไม่พูดเลย บางทีก็อยากมีเพื่อนใหม่แต่ก็ไม่อยากให้ใครมาก้าวก่ายชีวิต

สุดท้ายนี้ ทดสอบบุคลิกภาพเหล่านี้เป็นเพียงการเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดว่าบุคลิกจำเป็นต้องเหมือนกับแบบทดสอบเสมอไป มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันที่พื้นฐานครอบครัว สภาพแวดล้อมที่เผชิญ หรือแม้แต่สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว ฉะนั้นแบบทดสอบนี้เอาไว้เป็นเพียงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัวเองก็เพียงพอ ซึ่งมันทำให้เราเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นหรือบางครั้งก็ช่วยผู้อื่น เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการใช้เหตุผลและความรู้สึก ไม่จำเป็นต้องปักใจเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าฉันต้องเป็นแบบนี้เธอจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอน บางทีฉันก็คุยกับ INTJ ด้วยกันไม่รู้เรื่องเพราะเราต่างเชื้อชาติ ต่างความคิด ต่างความสนใจ เขาก็มีมุมมองและเหตุผลที่เขาคิด เราเองก็ต่างมีมุมมองของเราที่เราเจอ

My results: https://www.truity.com/personality-test/17502/test-results/21889935, https://punnki.com/result/6641?fbclid=IwAR3A38mA7oSSyI0RYj3iatLkLkYcRf4a8RcZKeFU_kEbXASqbbcDDM7O3uk, https://personalitymax.com/report/?pt=5-26-58-89&fbclid=IwAR2oqj6SnlA6Rq71T611-sJ6cPrAm5IuWtFW60lbCTAnndB8CMdTUDlxNuI , https://www.16personalities.com/profiles/a6adabe676a5b?fbclid=IwAR2dfX6BqSozMj7oyMthdsbJQ6hhyavi9Qz5kTm4CjY5GjfeBB6KvckmjNk

Tests: https://www.truity.com, https://punnki.com/, https://personalitymax.com/personality-types/SHARE
Writer
Rhythmlyn
Independence
เขียนเมื่ออยากเขียน

Comments