"เรารู้เรื่องบนอวกาศดีเสียมากกว่าจะรู้จักท้องทะเล"
"เรารู้เรื่องบนอวกาศดีเสียมากกว่าจะรู้จักท้องทะเล"
ดร โรเบิร์ต ดี บัลลาร์ด นักสมุทรศาสตร์ชาวอเมริกัน

ลึกลงไปในก้นทะเล มันจะมีที่ๆเรียกว่า Hydrothermal vent มันดูจะไม่ใช่ที่ๆชีวิตจะอาศัยได้ ถ้าในสายตานักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป แต่ในด้านชีววิทยาทางทะเล Hydrothermal ventเป็นเขตของชีวิต จำพวกที่มีเป็นสายพันธุ์อายุมาก อย่างที่เคยยกตัวอย่าง ฉลามกรีนแลนด์ ตัวที่ยังมีชีวิตปัจจุบันอายุเกือบ510ปี

Hydrothermal vent ภาษาไทยคือปล่องไฮโดรเทอร์มอร์ร์หรือปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล คือรอยแยกบนเปลือกผิวโลกที่มีน้ำร้อนไหลออกมา ปกติจะพบใกล้กับแหล่งภูเขาไฟที่ที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกันในแอ่งมหาสมุทรและฮอตสปอต แต่สิ่งที่มันมาด้วยไม่ใช่แค่ความร้อน แต่คือรังสี ซึ่งพื้นที่โดยรอบปล่องไฮโดรเทอร์มอลจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่พำนักของสัตว์โบราณหลายชนิดที่มีอายุมากกว่า65ล้านปี

แต่สิ่งที่ค้นพบในปล่องไฮโดรเทอร์มอล ก็คือ 1ในจุดเริ่มต้นของชีวิตของทุกชีวิต ที่เรียกว่า จุลชีพ แบคทีเรีย ปรสิต อินทรีย์สายพันธุ์โบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่าสิ่งมีชีวิตบนบกเสียอีก พวกมันใช้การสังเคาะห์ทางเคมีเป็นเหมือนอาหาร 1ในตัวอย่างคือ หนอนท่อมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนสิ่งมีชีวิตบริเวณปล่องไฮโดรเทอร์มอลเป็นอย่างมาก หนอนท่อก็เหมือนหนอนที่เป็นปรสิตอื่น ๆ คือดูดซับสารอาหารโดยตรงเข้าไปในเนื้อเยื่อ นี้เป็นเพราะว่าหนอนท่อไม่มีปากหรือแม้แต่ท่อลำไส้และมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในตัวของมัน เนื้อเยื่อของหนอนท่อน้ำหนัก 1 ออนซ์จะมีแบคทีเรียมากถึงประมาณ 285 พันล้านตัว หนอนท่อมีกะเปาะสีแดงภายในบรรจุฮีโมโกลบิน ฮีโมโกลบินจะรวมตัวกับไฮโดรเยนซัลไฟด์และส่งต่อไปให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวของมัน ในทางกลับกันแบคทีเรียก็หล่อเลี้ยงหนอนท่อด้วยสารประกอบคาร์บอนเช่นกัน

กุนเทอร์ วอชเทอร์เชาเซอร์ ได้เสนอทฤษฎีโลกของเหล็ก-กำมะถัน และอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตอาจมีถิ่นกำเนิดที่ปล่องไฮโดรเทอร์มอลนี้ เขาเสนอว่า รูปแบบเริ่มแรกของการสันดาปเกิดขึ้นก่อนสารพันธุกรรม โดยกระบวนการสันดาปเขาหมายถึงวัฏจักรของปฏิกิริยาทางเคมีที่ให้พลังงานในรูปแบบที่สามารถ ถูกควบคลุมโดยกระบวนการอื่น ๆ ได้รับการเสนอว่าการสังเคราะห์กรดอะมิโนสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ระดับลึกลงไปในชั้นเปลือกโลกและต่อมากรดอะมิโนเหล่านี้ก็ถูกยิงขึ้นมาพร้อมด้วยของเหลวไฮโดรเทอร์มอลเข้าไปในน้ำที่เย็นกว่าในที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าและที่มีแร่ดินอยู่ด้วยที่ได้ช่วยให้เกิดเพปไทด์และเซลล์เริ่มต้น (โปรโตเซลล์) นี้เป็นสมมุติฐานเชิงปฏิสัมพันธ์อันหนึ่งเพราะว่าความมากมายของสาร CH4 และ NH3 พบปรากฏในบริเวณปล่องไฮโดรเทอร์มอลซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงแรก ๆ ข้อจำกัดที่สำคัญอันหนึ่งของสมมุติฐานนี้ก็คือยังขาดเสถียรภาพของโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่อุณหภูมิสูงแต่บางคนก็เสนอว่าสิ่งมีชีวิตควรจะเกิดขึ้นที่ด้านนอกของโซนที่มีอุณหภูมิสูงสุด มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดพวกเอ็กทรีโมไฟล์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มีชีวิตอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้มากกว่า 170 องศาเซลเซียสและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ปัจจุบันก็พบว่าอาศัยอยู่รอบ ๆ ปล่องทะเลลึกที่ทำให้เข้าใจได้ว่าจริง ๆ แล้วนี่เป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้

แต่แม้จะมีการศึกษาเรื่องที่สิ่งมีชีวิตอาศัยการอยู่กับสารเคมีเป็นอาหาร แต่อีกสิ่งสำคัญที่พวกสิ่งมีชีวิตรุ่นหลังใช้นั้นคือ รังสี ที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดปรับตัวหลังการลดลงของรังสีไปอาศัยใต้ก้นทะเลยังไม่ค่อยได้รับการวิจัยมากสักเพียงเท่าไหร่ แต่มันก็มีทฤษฎียืนยันหลายข้อ เหมือนที่ผมอธิบายถึง ฉลามกรีนแลนด์ หรือ ที่บางคนเรียกปล่องไฮโดรเทอร์มอลว่า นี้คือ “ก๊อดซิลล่า” เพราะถ้าคุณได้ดู ก๊อดซิลล่าเวอร์ชั่นใหม่ คุณจะเห็น ก๊อดซิลล่าคือนักล่าโบราณ ที่ผมเทียบเคียงเหมือนฉลามกรีนแลนด์ในโลกความจริง และMUTO คือปรสิตที่ผมเทียบเคียงว่าเหมือนกับหนอนท่อในโลกความจริง อย่างไรก็ตามข้อพิสูจน์ยังจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งในสภาพใต้น้ำลึกคงเป็นไปได้ยากมาก สำหรับการศึกษา ที่ต้องอาศัยบุคคลกรด้านรังสี ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาโบราณ ภูมิศาสตร์ และเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนี้ มีเม็ดเงินมากพอๆกับโครงการอวกาศ และนั้นทำให้ผมนึกถึงคำพูดตอนผมเด็กๆที่ ดร โรเบิร์ต ดี บัลลาร์ด นักสมุทรศาสตร์ชาวอเมริกันพูด"เรารู้เรื่องบนอวกาศดีเสียมากกว่าจะรู้จักท้องทะเล"
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments