กฎแห่งแรงดึงดูดจากตัวเรา
ฉันได้ลองหาความรู้เรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูด
เพราะว่าฉันได้ดู Vlog ของคนๆหนึ่งที่ได้เกริ่นเรื่องนี้ไว้คร่าวๆ
มันทำให้ฉันสนใจกฎนี้ขึ้นมา เพื่อที่ต้องการนำเอามาปรับใช้ในชีวิต
ฉันเลยค้นหาและได้หาดูวิดีโอของกฎนี้และจดใส่สมุดไว้ในสิ่งที่สำคัญ

กฎแห่งแรงดึงดูดเกิดจากความลับในตัวเราที่มาจากความคิด
มันคือกฎที่จะต้องใช้จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวมเข้าด้วยกัน
และฉันก็ได้ความรู้มาว่า กฎนี้เกิดจากความคิดในตัวของเราเอง
ทุกอย่างที่เราคิดจะดึงดูดเข้ามาหาเราแล้วก็เราเองที่ดึงดูดมันเข้ามา

เมื่อต้องการอะไรหรือต้องการจะทำอะไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
ให้นึกภาพสิ่งที่คิดนั้นและปล่อยความถี่กับสิ่งที่คิดนั้นอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าพยายามอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสำเร็จได้

ที่สำคัญจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องการ
เพราะอย่าลืมว่าตัวเองเราเองที่เป็นคนดึงดูดมันเข้ามา
ถ้าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราต้องการมันใช่ ให้ทำเลย ทำทันที อย่าลังเล

จงสร้างขั้นตอนของความคิดไว้ คือ
- คิดและขอในสิ่งที่เราต้องการ
- หาคำตอบในสิ่งที่เราต้องการ
- ทำความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการ

ให้ลองใช้ความคิดที่มีความรู้สึกเป็นรากฐาน
เพราะความคิดทำให้เรารู้สึกและความรู้สึกจะสะท้อนให้เห็นสิ่งเกิดขึ้น

ฉันสรุปได้ว่า เราต้องคิดพร้อมกับการลงมือทำมัน
และปล่อยความถี่ให้กับสิ่งที่เราต้องการอย่างสม่ำเสมอ🌷

SHARE
Written in this book
inspiration

Comments