Navy blue stardust
    

    ทุก ๆ สองเดือน สถานที่มักจะเปลี่ยนไป ฉันว่านะ

ฉันไม่ได้กลับบ้านเพียงชั่วขณะ แต่ที่นี่เปลี่ยนไป 

ปั๊มกลางเมืองย้ายจากถนนเส้นหลัก ไปอยู่ในความทรงจำ มีอะไรด้วยหรือที่ดำเนินไปไม่ดับสูญ 
มีอะไรด้วยหรือที่คงรูปไม่มลายหาย ถึงแม้ฉันไม่สะเพร่าจนทำหาย เธอก็มักจะหายไปเองฉันเก็บเธอไม่ได้ เก็บในกระเป๋า เก็บไว้ใต้หมอน ซ่อนไว้ใต้เตียง ฉันเก็บไว้ไม่ได้ มันหายไปแล้ว ฉันทำหายไปแล้วฉันเก็บเอาไว้ได้ที่เดียว คือในหัวใจของฉันแล้ววันหนึ่งที่กลับมาเปิดดู ฉันจะยังจำใบหน้าของเธอได้ไหมอยู่ ๆ วันหนึ่งใจเธอก็เปลี่ยนไป อยู่ ๆ วันหนึ่งใจฉันก็เปลี่ยนไป เราหายไปจากกันและกันด้วยกันทั้งนั้นการครอบครองไม่ยืนยาว การเป็นเจ้าของไม่ตลอดกาลสิ่งที่เธอผูก หาใช่เงื่อนแห่งคำสัญญาไม่ เธอเพียงแต่ผูกหัวใจติดไว้กับความคาดหวัง เธอคาดหวังอะไร เธอกำลังคาดหวังอะไรอยู่หยุดเถิดเธอคาดหวังอะไรไม่ได้สรรพสิ่งไม่คงอยู่ฉันไม่คงอยู่เธอเองก็ไม่คงอยู่

SHARE
Writer
Nathaniel
obliviate'
นาธาเนียลขอโตขึ้นผ่านตัวหนังสือนะ

Comments