รักเพื่อ?
รักเพื่อ?รัก เพื่อได้รัก
เพื่อได้มีความรัก
ได้สัมผัสกับความรัก
เพราะว่ารักคือพลังงานของชีวิต

ผลตอบแทนของการรัก
คือการได้รัก
คือการเกิดขึ้นของความรัก
ภายในจิตใจ

แล้วบางทีก็มีโบนัส
ก็มีบางครั้งที่ความรัก
ทำให้ได้ให้และทำให้ได้รับ
แล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์
ที่เกิดจากความรัก

รักในสิ่งที่ดีก็จะเกิดในสิ่งที่ดีตามมา
แต่ถ้ารักในสิ่งที่เลวรา้ย
แน่นอนว่าก็ต้องน้อมรับผลของมัน

รักตัวเองถึงสำคัญ
เพราะมันทำให้เราเลือก
ว่าควรจะรักอะไร

รักไม่ได้ดีที่สุด
แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่สุด
สำหรับชีวิต

แต่รักเป็นพลังงาน
ที่ถึงแม้จะเหลือน้อยแค่ไหน
ก็ควรต้องรักษาไว้
ควรต้องดูแลความรักที่มีอยู่ให้ดี

เพราะในบางวันที่ชีวิตเราขึ้น
เราก็คงไม่อยากยืนโดดเดี่ยว
หงอยเหงาอยู่บนนั้นคนเดียว

และบางวันที่ชีวิตเราดาวน์
เราก็คงไม่อยากจะรู้สึกว่างเปล่า
จนต้องมานั่งถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมา
ว่านี่กูมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร.
SHARE

Comments