เด็กหญิงนอนเตียง เด็กชายนอนเสื่อ...
...พ่อแม่ของเธอเป็นครูอยู่ทางภาคเหนือ
...หลังจบมหาวิทยาลัย เธอไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศมา 1 ปี

...พ่อแม่ของเขาเป็นเพียงชาวนาธรรมดา
...เขาจบเพียงมัธยมศึกษา...

...ความรัก  ...บางที 
   อาจจะเรียกว่าความผิดพลาด...!!

จึงเป็นเพียงความรักที่ไม่ยั่งยืน
ของ...

...เด็กหญิงนอนเตียง และ เด็กชายนอนเสื่อ ;-)

- - - - -
วันคืนที่เนิ่น นาน
อาจผ่านชีวิต คน
อาจเปลี่ยนใจคน ให้เวียนหมุนไป
ทำเราจากกันห่าง ไม่เคยโทษใคร มันเป็นเงื่อนไขของกาลเวลา

วันวานของเรา แม้ไม่มันไม่คืนกลับมา
แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า... ;-P
...

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Version : เพียงเสื่อ...(out of themes)
::2007

SHARE
Written in this book
StoryLog
เรื่องเก่าเล่าใหม่!!

Comments