วนเวียน
คงเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับว่า ... เราทุกคนกำลังตายลงอย่างช้าๆ ...
"ตาย" อาจน่ากลัวสำหรับบางคน
"ตาย" อาจไม่น่ารื่นรมย์ สำหรับหลายคน
แต่ 
ความตาย กลับเป็นสิ่งที่เราโหยหา 
ความตาย อาจทำให้ความเจ็บปวดในจิตใจหายไป 
ใครจะรู้ได้เล่าว่า ความรู้สึกก็แค่เรื่องไร้สาระ 
                     ความรู้สึกก็แค่สิ่งที่ไม่ควรใส่ใจ 
.............
SHARE
Writer
Da2Da
Cat lover
lost in mind

Comments