สถานที่ที่เคยผ่าน หรือ วันวานที่เคยพบ


เมื่อนึกถึงสิ่งเก่า การนึกถึงนั้นอาจนำพามาซึ่งการหวนคืนสู่สถานที่เก่า 
หากแต่เมื่อนึกถึงช่วงเวลาเก่า การหวนคืนสู่สถานที่เก่าอาจไม่นำพามาซึ่งการย้อนสู่ช่วงเวลานั้นได้

มากที่สุดอาจเป็นเพียงการสร้างภาพทับซ้อนระหว่างความทรงจำที่ผ่าน กับ สถานที่เก่า
ที่พาตนเองมาพบ ก็เพียงเท่านั้น


กล่าวโดยง่าย
การย้อนคืนสู่สถานที่เก่าไม่สามารถทำให้เราย้อนคืนสู่ช่วงเวลาเก่าที่ล่วงผ่านได้อยู่ดี

มากไปกว่านั้น
การย้อนคืนสู่สถานที่เก่า อาจทำให้ยิ่งนึกถึงช่วงเวลาเก่ามากขึ้นซะด้วยซ้ำไป

อาจต้องเว้นคิดสักระยะหนึ่ง 
ว่าสิ่งที่นึกถึงนั้น
เป็นสถานที่ที่เคยผ่าน หรือ เป็นวันวานที่เคยพบ
SHARE
Writer
verywhale
whalelist / hider
green is nice, but i like yellow

Comments