เจ้าดอกคัตเตอร์
พูดถึงดอกไม้ที่มี สีออกเหลืองตรงกลาง 
ใบเป็นกลีบสีขาวล้อมรอบ คนส่วนมากมักจะนึกถึงดอกเดซี่ ที่แปลว่าความรักอันบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์และภักดี

น่าเสียดายที่คนไม่ค่อยมองเจ้าดอกคัตเตอร์เลย

เจ้าดอกคัตเตอร์เป็นดอกไม้ที่ถูกจัดอยู่ในช่อ มันเป็นเพียงดอกไม้ดอกเล็กๆ ที่ถูกจัดเพืี่อทำให้ดอกไม้อื่นๆดูสมบูรณ์ขึ้น  

แต่ถ้าไม่มีดอกคัตเตอร์ เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะไม่รู้สึกอะไร หรือรู้สึกว่าช่อดอกไม่นี้ไม่สมบูรณ์

 ในมุมของเรา ช่อดอกไม้ดอกนั้นถ้าขาดเจ้าดอกคัตเตอร์ไป มันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกขาดเท่ากับขาดดอกใหญ่ๆไป แต่มันก็ให้ความรู้สึกไม่สมบูรณ์

เปรียบเทียบความรักของเราเป็นเจ้าดอกไม้ดอกนี้แหละ  

"จะพยายามตอบซัพพอร์ตเธอ ให้เธอสมบูรณ์ที่สุด แต่ถึงไม่มีฉันเธอก็ยังคงผลิบาน และงดงามเสมอ" 

มันไม่ได้เป็นความรักของคนสองคนเท่าไร เพราะถ้าเป็นของคนสองคน เราต่างคนต่างต้องเป็นดอกคัตเตอร์ให้กัน

แต่ความรักของ)ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััฉัน มันเกิดขึ้นเพียงแค่ฉันฝ่ายเดียวเท่านั้น

มันก็มีบางครั้งที่เศร้าบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไรนะ ฉันจะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอ แค่เธอมีีความสุขก็พอแล้ว


                   Cutter flower  
  ถึงคุณจะไม่สนใจฉัน ก็ไม่เป็นไร เพราะฉัน จะมีเพียงคุณเสมอ  


SHARE
Writer
Nov
people
Bluestone Alley

Comments