สุขอยู่ที่ใด
หากเท้าความถามหาถึงความสุข     
จะต้องลุกไปหาที่ใดหนอ
เวลาผ่านไม่เคยแม้รีรอ                 
หาที่กอใบไม้ไผ่คงจะมี
หรือจะต้องข้ามเขาแลลำห้วย          
ถึงจะช่วยให้หาเจอล่ะยาหยี
ลองยืนคิดนั่งนอนคิดดูให้ดี            
ตัวเรานี้หาความสุขได้ที่ใด
หากลองหยุดอยู่กับตนแล้วทวบทบ   
ให้สงบใจสะอาดไม่บาดหมาง
ลองฝึกจิตให้เดินไปตามทาง            
ทางสายกลางภายในใจกระนั้นแล
แท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ใจ             
ใยต้องไปหาทั่วทิศตามกระแส
จงสร้างสุขด้วยตัวเองมิผันแปร        
เรื่องจริงแท้สัจธรรมที่คู่ควร

SHARE
Writer
AHCI
Girl

Comments